3. Soustřeďte se na dlouhodobé plány

Stanovit si dlouhodobější cíle je skvělá motivace. Za dlouhodobý lze považovat plán například na pět let. Ten by vás měl motivovat ke každodenní činnosti cílené k jeho dosažení. Každý den byste pak měli udělat něco, co vás k vytyčenému cíli posune. Pokud se na to zaměříte, velmi brzy si uvědomíte, kolika zbytečnostem jste během dne věnovali čas a pozornost. Zanedlouho se od nich oprostíte a vaše jednání se stane mnohem produktivnějším.