Vláda předložila poslancům k posouzení smlouvu mezi Českem a Bangladéšem, která má zabránit dvojímu zdanění a bránit daňovým únikům. Zástupci obou zemí ji podepsali letos v prosinci v Praze. Mezi oběma zeměmi dosud obdobná smlouva neplatí.

Smlouva je připravena stejně jako v jiných případech podle vzorových modelů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a OSN. Odráží i vnitrostátní předpisy obou zemí.

Příjmy jednotlivců i firem se budou zdaňovat zásadně v té zemi, ve kterém je daný poplatník daňovým rezidentem. Daňové správy obou zemí budou moci stejně jako v případech smluv s jinými státy zvýšit základ daně, pokud se poplatník dopustil daňového úniku skrytým převodem zisku mezi spojenými podniky v obou zemích.

Vláda poznamenává, že uzavření smlouvy nebude mít přímý dopad na státní rozpočet. Přínos smlouvy bude záviset na rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Až svůj souhlas se smlouvou vysloví Sněmovna i Senát, dostane ji k podpisu prezident.

Server Businessinfo.cz uvádí, že z bangladéšské strany existuje výrazný zájem o zakládání společných podniků. Problémem je však podle něj nejistota českých partnerů investovat v této zemi, která je z jejich pohledu nestabilní. Server také informuje, že v Bangladéši je třeba stejně jako v jiných asijských zemích zapotřebí zapojit do obchodních aktivit místního konzultanta, který rozumí místnímu trhu a má nezbytné konexe.

Hlavním exportním cílem je EU, kam směřuje přes polovinu vývozu z Bangladéše. Vyvážejí se hlavně zemědělské produkty, naopak nejvíc se dovážejí strojírenské výrobky. V zemi žije asi 160 milionů obyvatel.

 

Zdroj: ČTK