Mnohým se při vyslovení ekologie vybaví Greta Thurnbergová a páteční protesty mladých pod názvem „Fridays for future“. Ekologie ale znamená široké spektrum vztahů mezi lidskou civilizací a životním prostředím. Jedním z nejdiskutovanějších témat je např. sucho.

V současnosti nemají dvě miliardy lidí zajištěn přístup k pitné vodě. Přitom se odhaduje, že kvůli klimatickým změnám a populačnímu růstu se číslo v budoucnu až zdvojnásobí – dodávky pitné vody a firmy pokrývající danou službu proto postupně zdražují.

Jak je navíc patrné, voda začíná být vzácná i ve střední Evropě. Investice do řešení tohoto problému je tedy jedna ze společensky nejodpovědnějších věcí, kterou může investor udělat.

Vodním segmentem se zabývá např. KBI Water Fund (u nás přes Komerční banku), irský akciový fond investující např. do čištění, recyklace vody nebo do budování infrastruktury. Jeho majetek je v miliardách eur a objevují se v něm společnosti, jako např. nám dobře známá Veolie či její „britský protějšek“, společnost United Utilities Group. KBI za posledních deset let zhodnotil o 180 %.

Na „tekuté“ odvětví se zaměřuje také BNP Aqua (dříve Parvest Aqua), který letos dostal ocenění Stříbrná koruna 2020 za druhý nejlepší podílový fond v ČR. Jeho hodnota se za tři roky zvedla o více, než 40 %:

Stříbrná koruna 2020
Stříbrná koruna 2020

Další příležitostí může být „zelená“ energie. Přestože mají obnovitelné zdroje limity (např. komplikovaná recyklace či nestabilní dodávky elektřiny), oproti uhlí představují ekologičtější alternativu. Jejich provoz je navíc dotován státem a taktéž další podporou na úrovni EU, jako je např. vzrůstající cena emisních povolenek nebo nařízení o zvýhodňování „ekologických investic“. Podobná podpora bude zřejmě dále narůstat v souvislosti s plánem „bezuhlíkové“ ekonomiky v r. 2050.

Na české burze se nachází hned dvě společnosti, které se zabývají „zelenou energií“. Jedna z nich je E4U, a. s., která u nás provozuje dvě fotovoltaické elektrárny. Cena akcií od uvedení na trh (před deseti lety) spíše stagnuje, ale vyplacená dividenda se po celou dobu pohybuje v rozmezí 5-8 %. Při vhodně načasovaném nákupu (např. po krátkém počátečním propadu) by tedy investor při započítání dividendy téměř zdvojnásobil svůj počáteční vklad.

Zelená energie - cena akcií
Zelená energie – cena akcií

Druhá je pak společnost Photon Energy , která má portfolio solárních elektráren v Austrálii, v Česku, v Maďarsku a na Slovensku. Tato firma zaznamenala za poslední dva roky neuvěřitelný růst o 813 %, avšak vzhledem k poměrně vysokému zadlužení (poměr 1,8 k vlastnímu kapitálu ke konci r. 2019), neexistenci dividendy a jen lehce stoupajícím tržbám je otázka, jestli firma není nadhodnocená.

Zelená energie - cena akcií
Zelená energie – cena akcií

Je zřejmé, že navzdory rizikům bude „zelený segment“ nabírat na důležitosti. Příští článek se zaměří na recyklaci odpadů.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno