Příznivý vývoj je reportován i z dalších středoevropských ekonomik, pro něž se PMI průzkum provádí, tedy z Maďarska a Polska, český zpracovatelský průmysl ale aktuálně zažívá výraznější zlepšování podmínek než výrobci v ostatních regionálních ekonomikách. V tuzemském zpracovatelském průmyslu se dle průzkumu PMI v lednu zrychlilo tempo růstu výroby, růst zakázek jen nepatrně zaostal za prosincovým růstem, i tak ale šlo o druhý nejsilnější růst zakázek od února roku 2018.

Optimismus ohledně vývoje v příštích dvanácti měsících byl nejsilnější za uplynulých dva a půl roku. Zároveň je ale patrné, že pandemie má nepříznivý dopad na dodávky v průmyslu, dodavatelské lhůty se prodlužují jak skrze problémy v dopravě a nedostatek surovin, tak v důsledku vyšší poptávky.

Indikátor PMI, mapující aktivitu v tuzemském zpracovatelském průmyslu, zůstal v lednu beze změny na prosincové úrovni, jež činila 57,0, když finanční trh očekával pokles na úroveň 55,8. Úroveň padesáti bodu v rámci průzkumu PMI odděluje pokles a růst aktivity v příslušném sektoru ekonomiky a hodnota celkového indikátoru PMI pro zpracovatelský průmysl se drží na nejvyšší úrovni od dubna 2018.

Víra v konec pandemie napomáhá průmyslu

Tuzemský zpracovatelský průmysl hlásí zrychlení růstu výroby, a to nejsilnějším tempem od června 2018. Tempo růstu nových objednávek sice oproti prosinci mírně zpomalilo, i tak ale bylo druhé nejsilnější od února 2018. Celkový PMI indikátor se drží na vysoké úrovni 57 bodů paradoxně i díky tomu, že se prodlužují dodavatelské lhůty, což je vzhledem ke konstrukci PMI indikátoru bráno coby pozitivní faktor.

Zde je ale vidět, že komplikace, jež má pandemie na dopravu a narušování dodávek, je problémem, na nějž si tuzemští výrobci rostoucí měrou stěžují a narušování dodávek může mít v dalších týdnech na aktivitu v tuzemském průmyslu nepříznivý vliv. I tak se ale optimismus mezi tuzemskými průmyslovými výrobci v lednu dostal na nejvyšší úroveň za dva a půl roku, což reflektuje silnou zákaznickou poptávku a víru, že se pandemii v průběhu letošního roku podaří dostat pod kontrolu.

Evropský průmysl prochází vlnou oživení, čemuž pomáhá skutečnost, že stávající vlna pandemie nevedla k uzavírkám ve výrobních podnicích anebo k omezením v zahraničním obchodu. Pro vývoj v dalších měsících bude důležitý vývoj na straně vakcinace obyvatelstva a také to, zda se podaří zastavit zhoršování dodavatelských lhůt ve zpracovatelském průmyslu.

Za celý rok 2020 očekávám pokles české průmyslové výroby o zhruba 8 %, k meziročnímu růstu se tuzemský průmysl vrátí letos, kdy by celoroční růst výroby měl překonat 4,5 %.

Zdroj: Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments