Členské země Evropské unie se stále ve velké míře spoléhají na fosilní energetické zdroje. Ke konci roku 2019 činil jejich podíl na energetickém mixu 71 procent. Vyplývá to z aktuálně zveřejněných informací evropského statistického úřadu Eurostat. Do energetické spotřeby se zahrnuje jak výroba elektřiny, tak využít energetických zdrojů v dopravě, tak v teplárenství.

Od roku 1990 se však jejich podíl snížil, když před téměř třiceti lety přesahoval 82 procent. Nejnižší podíl fosilních zdrojů vykazuje Švédsko (32 procent), naopak nejvíce na ně spoléhá Malta (97 procent). Hned za Maltou se se 92 procenty řadí shodně Kypr a Nizozemsko. Ze zemí bývalého sovětského bloku je na tom nejlépe Lotyšsko, které svou energetickou potřebu kryje fosilními zdroji jen ze 61 procent. Slovenský podíl fosilních zdrojů je o jeden procentní bod vyšší, Česká republika je využívá z téměř tří čtvrtin.