Zachování chodu podstatné části ekonomiky napomohlo do značné míry eliminovat negativní dopad restrikcí na sektor služeb. S těmi se slovenská ekonomika vyrovnává i na začátku letošního roku. K prvním krůčkům k uvolnění došlo v uplynulém týdnu, kdy byly částečně otevřeny školy. Nicméně další uvolňování bude podle všeho velice opatrné vzhledem k vysoké úmrtnosti na covid-19, které v relativním vyjádření na 100 tisíc obyvatel převyšuje hodnoty z České republiky navzdory řádově polovičnímu počtu nových případů.

Přesto se domníváme, že Slovensko čeká od dubna prudké oživení ekonomického růstu, které bude stát na několika nohách. Tou první bude uvolňování protiepidemických opatření umožněné kombinací faktorů jako vakcinace rizikových skupin a sezonního ústupu koronaviru. To by spolu s odloženou spotřebitelskou poptávkou mělo „nakopnout“ zejména služby nejvíce postižené pandemií. Druhou nohou by mělo být souběžné oživení zahraniční poptávky, které podpoří slovenské exporty a průmysl. Třetí nohou jsou zvýšené vládní výdaje v čele s investicemi, jejichž tempo růstu by mělo dosáhnout dvouciferného tempa.

Významnou úlohu v tom sehraje čerpání EU fondů, které bude navíc v druhé polovině roku podpořeno přílivem peněz z fondu oživení EU.  Zároveň se domníváme, že pokles nejistoty spojený s pandemií či Brexitem přispěje ke stabilizaci soukromých investic. Za celý rok 2021 by ekonomický růst mohl dosáhnout 6 % po cca. 5,2% poklesu v roce 2020. To by se mělo pozitivně projevit i na trhu práce, kde by se negativní trend měl zastavit taktéž v průběhu jara a ve zbytku roku bychom mohli již vidět růst zaměstnanosti tažený sektorem služeb.

Slovenská ekonomika by již v závěru letošního roku mohla dosáhnout předkrizových hodnot. To však nebude platit pro řadu nejvíce postižených odvětví a firem, které neustály dlouhotrvající tlak pandemie na své hospodaření. Pandemie tak za sebou zanechá hluboké strukturální změny v ekonomice, které budou probíhat i v následujících několika letech.

Zdroj: Martin Pohl, makroekonomický analytik Generali Investments CEE