Podle nedávného průzkumu J&T Banky věří až 1/5 českých dolarových milionářů zemědělským pozemkům a čekají u nich jedno z nejzajímavějších zhodnocení do budoucna. Mnozí další naopak předvídají stagnaci, protože ceny půdy v minulých letech výrazně stouply. V každém případě ale pozemky představují tváří v tvář krizi či inflaci reálné aktivum a dobře zvolená lokalita v blízkosti měst nebo dopravních koridorů slibuje i přes dosavadní růst další zisky nad rámec inflace.

Za posledních 15 let se průměrné ceny bytů zvýšily více než dvakrát, přesto je výrazně předčily právě zemědělské polnosti. Ty se za stejnou dobu zvedly 3,5násobně a neklesaly na rozdíl od nemovitostí ani v době minulé krize, pouze jen zmírnily své tempo růstu. Od r. 2018 však ceny půdy stagnují a spíše jen kopírují inflaci.

Někteří to vnímají jako důkaz, že zemědělské pozemky dosáhly svého vrcholu. Také upozorňují na problémy spojené s vlastnictvím uvedených aktiv. V prvé řadě se jedná o nastavení agrodotací, které podstatnou mírou určují zisky celého odvětví. Poslední dobou se čím dál častěji mluví o zastropování subvencí pro větší hráče, což by negativně ovlivnilo zisky velkostatkářů a mělo by to negativní dopad i na ocenění půdy.

Další nevýhoda pramení z nízkých cen nájmů, jež stěží dosahují 2 % ročně. Oproti akciím nebo nemovitostem tak investor obdrží velmi malý výnos (na druhou stranu to lze brát jako daň za vlastnictví de facto bezrizikového aktiva s reálnou hodnotou). Nájem ale nemusí být jediný zdroj zisků, mnozí stále sází na kapitálové zhodnocení. V této souvislosti je dobré zmínit, že pozemků je omezené množství, avšak každý den přibude na svět asi 200 tisíc lidí. Celosvětová populace se má do r. 2050 zvýšit o čtvrtinu, a jak bude stoupat životní úroveň, mnozí začnou vyhledávat kvalitnější stravu. To se stalo dříve i u nás. V takové situaci by bylo k nevíře, pokud by ceny polností během let nestouply.

Dalším faktorem je rozdíl v ohodnocení české vs. německé půdy, jež by se měl v dlouhodobém horizontu postupně snižovat a česká půda by se tak měla cenově přibližovat té německé. Navzdory všem překážkám náš stát za poslední tři dekády postupně bohatne, a jestli bude dále dohánět západní země, jistě se to projeví v cenách (všech) pozemků.

Třetím důvodem, proč investovat do půdy, je ochrana proti inflaci. Poradenská společnost Farmy.cz očekává již letos růst způsobený „přebytkem investičních peněz v ekonomice, nedostatkem investičních příležitostí, nízkými úrokovými sazbami a především zvýšenými obavami investorů z možného inflačního vývoje.“. V dalších letech se tyto faktory mohou ještě znásobit.