I nadále platí údaj, dle nějž za celý rok 2020 vykázal HDP pokles o 5,6 %, přičemž hlavními tahouny poklesu české ekonomiky byly na straně výdajů nižší spotřeba domácností, propad investičních výdajů a také pokles stavu zásob.

Na straně tvorby HDP byl loňský pokles způsobem nižším výkonem ve všech hlavních sektorech ekonomiky, tedy v průmyslu, stavebnictví a zejména ve většině odvětví služeb. Pro rok 2021 lze čekat návrat HDP k celoročnímu růstu v oblasti 3 %, vše ale bude záležet na schopnosti uvolnit omezení související s pandemií a v tomto ohledu zůstává situace velmi nejistá.

Zajímavý je pohled na statistiku sektorových účtů za loňské závěrečné čtvrtletí: ta ukazuje výrazný nárůst míry úspor domácností a pokles míry investic jak na straně domácností, tak na straně nefinančních podniků.

Chování firem a domácností bylo pochopitelně zásadně ovlivněno pandemií a souvisejícími omezeními, jež mají dopad jak na aktivitu v řadě odvětví ekonomiky, tak na chování domácností včetně možnosti utrácet, jež je též omezena.

Domácnostem vzrostly příjmy, spotřeba ale poklesla

V řadě odvětví ekonomická aktivita v důsledku pandemických omezení výrazně klesla a otazníky zůstávají také ohledně budoucí situace těchto podniků. Mezičtvrtletně se snížila také míra zisku nefinančních podniků, meziročně je zde ale patrný nárůst, vliv zde mají přijaté dotace a též mírný meziroční pokles mzdových nákladů.

V případě domácností se v závěrečném čtvrtletí zrychlil růst celkových reálných příjmů a zde se jistě promítly mimo jiné i bonusové přípatky ve zdravotnictví související s pandemií, reálná spotřeba domácností ale naopak prohloubila svůj pokles.

Domácnostem sice rostly příjmy, vzhledem k uzavírkám ve službách a maloobchodu, a stejně tak v důsledku nedostupnosti řady volnočasových aktivit, však domácnosti neměly prostor tyto vyšší příjmy adekvátně utratit. Míra úspor domácností tak v závěrečném čtvrtletí vykázala nevídanou úroveň 23,3 %.

Vývoj v roce 2021 bude záviset na pokroku ve vakcinaci a ve schopnosti uvolňovat omezení v ekonomice a ve fungování společnosti obecně. I nadále platí konstatování, že nejistoty spojené s pandemií a jejím dopadem na ekonomiku mají nepříznivý dopad na sentiment spotřebitelů a jejich ochotu utrácet. Spotřeba domácností se po uvolnění omezení vydá nahoru a míra úspor se bude snižovat, touto cestou se snad vydáme v průběhu druhé poloviny letošního roku.

Autor: Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno