Japonské ministerstvo průmyslu uvedlo pro agenturu Reuters, že mezi oběma zeměmi došlo k podpisu memoranda o spolupráci. V dokumentu se mimo jiné zdůrazňuje, že společný postup v otázce technologie pro výrobu vodíku reaguje na stoupající entusiasmus v investicích, které jdou tímto směrem.

Pro Japonsko coby tradičního dovozce energetických surovin může taková spolupráce výrazně usnadnit cestu za naplněním svých klimatických cílů. Tím vrcholovým je stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální zemí.

Japonsko by mohlo už koncem tohoto desetiletí dovážet kolem tří milionů tun vodíku ročně, což by se mělo do poloviny století zvýšit až na 20 milionů tun. Vodík by mohl být ve Spojených arabských emirátech vyráběn z emisí skleníkových plynů, které by tak byly zachytávány využity v průmyslu. Země si také daly za cíl zvýšit využití vodíku v samotných Spojených arabských emirátech.