Dovozci železa, oceli, některých druhů stavebních hmot nebo elektřiny ze třetích zemí do Evropské unie by museli do ceny importovaného zboží začít promítat ceny emisí skleníkových plynů. Technicky by to znamenalo povinný nákup emisních povolenek při dovozu a jejich cena by se následně promítla do dovozní ceny dotčeného tovaru. O plánu informovala agentura Reuters s tím, že má dokument Evropské komise k dispozici.

Systém by měl být v plné verzi zaveden od roku 2026 s tím, že o tři roky dříve by mohlo být zahájeno jakési přechodné období, během něhož by docházelo k postupnému náběhu systému. Evropská komise od toho slibuje nejen zohlednění objemu emisí při produkci dovážených komodit do Unie, ale také zřejmě srovnání podmínek pro domácí a zahraniční výrobce. Unijní průmyslové a energetické firmy totiž musí buď splňovat poměrně přísné limity pro emise skleníkových plynů, nebo nakupovat emisní povolenky. Jejich cena se v posledních dnech dostala na rekordní úroveň přes 51 eur za tunu.