Volání po regulaci ze strany klientů, resp. spotřebitelů těchto služeb, pak následuje mnohdy zbytečně. Jednak mohl oklamaný klient zneužití svých osobních údajů či ztrátě prostředků předejít prostou obezřetností, jednak legislativa v EU v současnosti již dost přísně reguluje poskytování investičních a dalších finančních služeb. V případě služeb neoprávněných subjektů však na záruky regulace spoléhat nelze.

Posledním takovým příkladem v ČR jsou aktivity Options tradex, před kterými varovala trh Česká národní banka. Options tradex nabízí obchodování s investičními nástroji typu CFD, FX a další prostřednictvím obchodní platformy prezentované na internetových stránkách https://optionstradex.com/.

Subjekt, který provozuje platformu pod obchodní značkou Options tradex, nedisponuje v současné době oprávněním k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice, a ze strany České národní banky tak není dohlížen. Případná investice není ze zákona pojištěna,“ upozornila Česká národní banka.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů přitom zveřejňuje na svých webových stránkách. Ověřit si, že poskytovatel služeb na takovém seznamu figuruje, by mělo být prvním krokem pro každého zájemce při rozhodování o využití daných online služeb.

Posláním Ambasadora investorů, na jehož činnosti se podílí Spotřebitelské fórum se Sdružením českých spotřebitelů, je naslouchat retailovým obchodníkům na kapitálových trzích, kteří mají připomínky ke svému brokerovi, resp. poskytovateli obchodní platformy. Domníváte se, že vaše potíže nebyly nebo nemohou být přímým jednáním vyřešeny? Ambasador investorů vám může pomoci zprostředkovat řešení a odpovědět na vaše základní dotazy i případné stížnosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno