Nepoctivé praktiky vycházejí na povrch

Podle Deníku N schéma funguje v rámci IM Academy, když i „v Česku vznikají početné týmy burzovních obchodníků či spekulantů s měnami nebo virtuálními valutami. Ti v blízkosti vrcholu organizace mohou získávat i tisíc dolarů měsíčně za to, že přivedou nové lidi do systému a udržují je tam co nejdéle.“

Zatímco tedy účastníkům vzdělávací platformy slibují zisky z obchodování na finančních trzích, šéfové schématu vydělávají na podílu z poplatků nově přivedených členů.

Na tento typ neregulované činnosti na finančním trhu a s ní spojenými riziky upozorňuje několik evropských regulátorů. Patří mezi ně i Česká národní banka, která na obdobnou činnost upozornila již v únoru loňského roku. Tehdy varovala, že služby nabízené prostřednictvím internetových stránek www.imakademie.cz, www.highlifemakers.cz a www.cash-warriors.com nepatří mezi činnosti regulované ČNB.

Vždy doporučujeme prověřovat si poskytovatele finančních služeb a svěřovat své osobní údaje pouze subjektům splňujícím legislativní požadavky, včetně licence pro poskytování daných finančních služeb platné v EU.

Posláním Ambasadora investorů, na jehož činnosti se podílí Spotřebitelské fórum se Sdružením českých spotřebitelů, je naslouchat retailovým obchodníkům na kapitálových trzích, kteří mají připomínky ke svému brokerovi, resp. poskytovateli obchodní platformy. Domníváte se, že vaše potíže nebyly nebo nemohou být přímým jednáním vyřešeny? Ambasador investorů vám může pomoci zprostředkovat řešení a odpovědět na vaše základní dotazy i případné stížnosti.