„Alokace prostředků je významná injekce pro svět, a budou-li prostředky použity uvážlivě, půjde o jedinečnou příležitost bojovat s bezprecedentní krizí,“ uvedla ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieva.

Mezinárodní měnový fond je prý znepokojen tendencemi v globálním hospodářství, které mohou vést k divergenci jednotlivých ekonomik. A právě zvláštní práva čerpání (SDR – Special Drawing Rights) pomohou chudším zemím lépe se s následky pandemie vypořádat.

Kolem 275 miliard dolarů bude podle Georgievy alokováno v zemích s rozvíjející se ekonomikou a 21 miliard v těch nejchudších zemích světa. Peníze budou moci být použity zejména k boji proti šíření koronaviru a také k nahrazení části půjček, které by si jinak musely vzít, aby mohly podpořit svá hospodářství zasažená covidem.