Volatility (Vol)

Statistické měření rozsahu pohybu ceny za určité období které odráží aktivitu na trhu


Uptick

Nový záznam ceny na Forexu s vyšší hodnotou než předchozí záznam.


Unrealized Gain / Loss

Teoretická hodnota zisku nebo ztráty při otevřené pozic na Forexu za aktuálních podmínek. Tato hodnota se stává skutečnou po uzavření pozice.


Turnover (Obrat)

Absolutní hodnota uskutečněných transakcí za daný čas, také označována jako objem obchodu.


Tick ​

Minimální změna v ceně nahoru nebo dolů Transaction Cost (Náklady transakce) - Poplatky za prodej nebo nákpu daného instrumentu na forexu (Spread, swap, komise)


Technical Analysis (Technická analýza)

Snaha předvídat budoucí pohyby ceny na Forexu na základě historických tržních záznamů.


Swap

Zpoplatněný simultánní prodej a nákup stejného množství dané měny na Forexu Swissy - Slang používaný forex obchodníky na označení švýcarského franku.


Support Levels (hladina / úroveň podpory)

V technické analýze indikuje specifickou cenovou hladinu symbolizující podlahu která brání ceně padnout hlouběji.


Stop Loss Order (Příkaz stop loss, konec ztráty, SL)

Typ příkazu, kdy je otevřená pozice okamžitě zlikvidována na specifické ceně. Tento typ příkazu je na forexu používaný k zamezení ztrát nebo ochranu již dosaženého zisku po tom co se pozice pohne proti investorovi.


Sterling

Slang forex obchodníků používaný k označení britské libry.