Burzovní index

    0

    Burzovní index je ukazatel, který slouží k pozorování vývoje daného trhu. Používá se k sledování současného vývoje trhu, ale i k predikcím budoucnosti. Lze říci, že každý burozvní, mimoburzovní či akciový trh má svůj vlastní index, který odráží jejich kondici. Jednotlivé indexy se liší i svým druhem. Máme indexy, které jsou souhrnné a obsahují všechny akcie na sledovaném trhu a pak jsou zde indexy výběrové, které obsahují pouze vybrané akcie. Na Burze cenných papírů Praha používáme Index PX. Další známé indexy jsou např.: EURONEXT 100, NEXT 150, Dow Jones Industrial Average, S&P 500 Index, TOPIX.