Economic Indicator (Ekonomický ukazovatel)

    0

    Vládou vydávaná statistika indikující současný ekonomický růst a stabilitu. Běžné používané ukazatele jsou: míra nezaměstnanosti, hrubý domácí produkt (Gross Domestic Product -GDP), inflace.