Nominální a reálná úroková sazba

    0

    Je velice důležité rozlišovat nominální a reálné úrokové sazby, ač se někomu na první pohled nemusí zdát toto rozdělení důležité. Nominální úroková míra je explicitně uvedená peněžní cena, kterou platí dlužník věřiteli. Toto je možné najít ve smlouvách o úvěru a v reklamách na různé spoření a půjčky.

    Reálná úroková míra odráží fakt, že inflace snižuje kupní sílu věřitelů (ve výjimečných případech dochází k deflaci, která kupní sílu věřitelů zvyšuje), což má za následek, že věřitel nepořídí stejný koš statků v budoucnu jako nyní. Reálná úroková míra tedy na rozdíl od nominální zohledňuje vliv inflace.