Opce

0

Opce je smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím, z něhož plyne právo kupce prodat, nebo koupit podkladové aktivum za konkrétní cenu v daném časovém období. Jedná se tedy o opce kupní (call), nebo prodejní (put), z nichž pak vyplývá výše zmíněné právo kupce prodat, nebo koupit (v závislosti na charakteru opce). Postavení kupujícího a vypisovatele (prodávajícího) opce je tedy nerovné, protože zatímco kupující má možnost se rozhodnout, zda opravdu koupí/prodá, či nekoupí/neprodá, tak vypisovatel má povinnost prodat/koupit a v důsledku toho kupující platí vypisovateli opční prémii, která je odměnou za tuto nevýhodu. Příkladem může být očekávaný růst ceny akcií, rozhodneme se tedy pro call opce, která nám v budoucnu umožní koupit danou akcii za nižší cenu.