POPLATKY

    0

    Odesilatel transakce často vkládá poplatek síti za zpracování požadované transakce. Většina transakcí vyžaduje minimální poplatek v řádu mBTC. Výše poplatku nezáleží na výši platby, ale na datové velikosti transakce. Tzn. finančně malá transakce složená z mnoho \“drobných\“ (vstupů) může mít vyšší poplatek, než finannčně velá transakce složená z méně vstupů.