Podvod, čnb, jtis group

Česká národní banka (ČNB) varovala před aktivitami společnosti JTIS Group, která nabízí obchodování s akciovými indexy, kryptoměnami a komoditami. Firma nemá oprávnění k působení na českém finančním trhu, a případné investice tak nejsou ze zákona pojištěny ani jinak chráněny, uvedla centrální banka. Upozornila také, že tato společnost zneužívá identitu firmy J&T Investiční společnost.

Falešný JTIS Group

„Subjekt vystupující jako ‚JTIS Group‘ na svých webových stránkách taktéž publikuje řadu pozměněných či zfalšovaných dokumentů, které mají zjevně působit věrohodně pro potenciální investory a které také zneužívají identitu společnosti J&T Investiční společnost,“ uvedla ČNB. Mezi těmito dokumenty jsou zfalšované rozhodnutí ČNB či zfalšované stanovy J&T Investiční společnosti.

Na zneužití svého jména upozorňuje i J&T Investiční společnost. „Důrazně upozorňujeme, že osoby spjaté s ‚JTIS Group‘ nejsou zaměstnanci J&T Investiční společnosti a neexistuje žádný právní vztah ani jiná spojitost mezi nimi a J&T investiční společností. J&T Investiční společnost se distancuje od těchto aktivit a osobám, které obdržely nabídku investic, nedoporučuje s osobami jednajícími jménem této společnosti dále komunikovat, uzavírat smlouvy či realizovat jakékoliv transakce,“ uvedla.

Podobné případy

ČNB na konci září upozornila na další dva podobné případy, kdy dvě společnosti bez povolení k působení na českém finančním trhu zneužily obchodní jména firem Kryspin Investments a Invest Gate, a.s. k lákání investorů.

ČNB dohlíží na finanční trh a pravidelně upozorňuje na aktivity firem, které nemají potřebná povolení. Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů ČNB zveřejňuje na svém webu.

Zdroj: ČTK