Ekonomickou situaci Česka vnímá jako špatnou 57 procent lidí

Ekonomickou situaci Česka vnímá jako špatnou 57 procent lidí, jako dobrou naopak 16 procent dotázaných. Výrazně lépe Češi hodnotí životní úroveň své domácnosti. Téměř tři pětiny lidí ji označují za dobrou. V obou případech se hodnocení od posledního průzkumu, který se uskutečnil letos na jaře, významně nezměnilo. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Různorodé názory

Za velmi špatnou považuje současnou ekonomickou situaci Česka 16 procent lidí, za špatnou pak 41 procent. Jedno procento Čechů se domnívá, že je ekonomická situace ČR velmi dobrá, dalších 15 procent ji vnímá jako dobrou. Zhruba čtvrtina lidí zvolila odpověď „ani dobrá, ani špatná“.

Výsledek je prakticky stejný jako na jaře, podobný byl ale i před rokem. „Ve starších výzkumech z období před nástupem pandemie covidu-19 srovnatelné výsledky z hlediska velikosti podílu kritických hodnocení lze najít až na počátku roku 2014, kdy ovšem býval nižší podíl kladného hodnocení a poněkud vyšší byl podíl neutrální středové varianty hodnocení,“ uvedli statistici.

Téměř žádné rozdíly

Životní úroveň vlastní domácnosti považuje za velmi dobrou 15 procent lidí, za spíše dobrou pak 44 procent. Jako velmi špatnou označuje životní úroveň své domácnosti jedno procento Čechů, odpověď „spíše špatná“ volilo 32 procent dotázaných. Také v tomto případě jsou podíly srovnatelné s letošními i loňskými průzkumy.

Hodnocení ekonomické situace země i vlastní domácnosti se zlepšuje s rostoucím stupněm dosaženého vzdělání a také s posunem od levice k pravici na pravolevé škále politické orientace. Lépe hodnotí ekonomickou situaci také muži a mladší lidé. Kritičtější jsou například lidé pracující v dělnických profesích, voliči ANO, KSČM či SPD a ti, kteří nedůvěřují vládě.

Průzkum se uskutečnil od 16. května do 24. července a zúčastnilo se ho 929 lidí.

zdroj: ČTK