USA, americká vlajka

Jinými slovy – data z trhu práce částečně odpovídají zprávám z ekonomiky. Firmy si stěžují na obtíže, kterým čelí při najímání nových pracovníků. Jsou nucené nabízet rozšířené benefity a zvyšovat nástupní mzdy zejména pro hůře placené zaměstnance, jejichž motivace k návratu do zaměstnání je nyní částečně snížená zvýšenými dávkami v nezaměstnanosti, které často odpovídají nabízeným mzdám. Řada potenciálních zaměstnanců, zejména žen, musí nadále věnovat zvýšenou péči svým dětem, neboť návrat do škol ještě neproběhl na 100 %.

Domníváme se, že vliv těchto faktorů bude odeznívat a naopak bude posilovat efekt dalšího otevírání ekonomiky spojený s robustním růstem napříč téměř všemi segmenty ekonomiky. To potvrzují i vysokofrekvenční data, podle kterých se aktivita v restrikcemi postižených odvětvích rychle navrací k normálu. Pokračuje i návrat děti do škol a v září bude ukončena platnost zvýšených dávek v nezaměstnanosti, což zvýší zájem o práci v hůře placených oborech. Nicméně ne všechna pracovní místa se vrátí. Pandemie urychlila technologický pokrok a zvýšené využívání on-line služeb a digitalizace nenávratně zničily řadu pracovních míst zejména ve službách. Propouštění pracovníci se přitom těžko budou vyrovnávat s vysokými kvalifikačními požadavky na nově vytvořená pracovní místa v jiných oborech.

Data z trhu práce budou poutat mimořádnou pozornost i v následujících měsících, neboť se jedná o jeden z nejpřesnějších a nejrychlejších signálů o síle oživení americké ekonomiky. Ta sice zažívá své nejsilnější oživení od začátku 80. let, ale jeho síla bude v následujících čtvrtletích pozvolna slábnout spolu s tím, jak odezní efekty „restartu“ uzavřených odvětví. Pro investory i FED představuje silný trh práce záruku udržitelnosti oživení i v následujícím roce, kdy budou odeznívat efekty řady podpůrných opatření. Pro FED je navíc zaměstnanost spolu s inflací součástí jeho mandátu a jeho představitelé indikovali, že FED nezahájí utahování měnové politiky do doby, než se zaměstnanost vrátí na předpandemickou úroveň. To by při tempu jeden milión pracovních míst nastalo v zimě, při polovičním tempu až na podzim příštího roku. Jako první na řadě by byla redukce objemu nákupů dluhopisů ze současných 120 miliard dolarů měsíčně. Takový krok bude diskutován každopádně již na následujících zasedáních a to první je na programu již 16. června.

Vzhledem k našemu optimistickému náhledu na trh práce očekáváme, že FED začne investory připravovat na zahájení redukce objemu nákupů dluhopisů v průběhu letních měsíců. Formální vyhlášení tohoto kroku předpokládáme na zasedání v září či v listopadu s vlastním zahájením na přelomu letošního a příštího roku. Pro finanční trhy to bude znamenat ztrátu podpory, která se jistě podepíše na jejich výkonnosti. Paradoxně více ohrožená mohou být riziková aktiva v čele s akciemi. V případě dluhopisů, zejména těch s delší splatností, by se měl pozitivně projevit pokles inflačních očekávání, která jsou nyní na nejvyšší úrovni za posledních deset let. Pro akcie je méně podpory FEDu jednoznačně negativní signál – znamená to dražší peníze, méně likvidity a zvýšenou nejistotu. Budoucí kroky FED budou vysoce závislé na datech a pro trhy může série překvapení vyvolat nutnost přehodnocení scénářů budoucího vývoje. Nicméně dokud bude oživení ekonomiky pokračovat, považujeme i „méně FEDu“ za přijatelný scénář pro investory, i když to bude znamenat méně tučné zisky, než jaké investoři inkasovali za poslední rok.

Autor: Martin Pohl, makroekonomický analytik Generali Investments CEE