V reálném vyjádření, tedy po očištění o inflaci, průměrná mzda v české ekonomice v letošním prvním čtvrtletí vzrostla o 1 %. Zajímavá je také revize údajů za rok 2020: dle nových údajů průměrná nominální mzda loni vzrostla o 3,1 %, původní údaj hlásil růst nominální mzdy za rok 2020 na úrovni 4,4 %. Finanční trh očekával růst reálné mzdy na úrovni 1,7 %, ČNB ve své prognóze z počátku května pro reálnou mzdu za letošní první čtvrtletí čekala meziroční růst o 1,1 %.

Meziroční růst průměrné nominální mzdy v letošním prvním čtvrtletí činil 3,2 %, což představuje nejslabší dynamiku od loňského druhého čtvrtletí. V detailech se opět skrývá velmi nevyrovnaný mzdový vývoj v jednotlivých odvětvích tuzemské ekonomiky. Zdravotnictví a sociální služby vykázaly meziroční mzdový nárůst o 11,3 %, u činností v oblasti nemovitostí vzrostla mzda dokonce o 12,2 %.

U řady jiných odvětví byl ale mzdový růst nepatrný, fakticky byly mzdy meziročně blízko stagnace, což platí například o dopravě a skladování, veřejné správě, obraně a povinném sociálním zabezpečení, ale také o stavebnictví a těžbě a dobývání. Meziročně klesl průměrný výdělek v pohostinství a stravování (o 2,6 %), kulturní, zábavní a rekreační činnosti pak vykázaly pokles o 5,1 %.

Vrátíme-li se k ekonomice jako celku, kde nárůst průměrné mzdy činil 3,2 %, tak celkový objem mezd v ekonomice v letošním prvním čtvrtletí vzrostl meziročně o 1,7 % s tím, jak celkový nárůst nominální mzdy musíme upravit o pokles zaměstnanosti, jenž v meziročním vyjádření činil 1,4 %. Dvouciferný meziroční pokles zaměstnanosti v procentním vyjádření hlásí odvětví ubytování, stravování a pohostinství, dále také těžba a dobývání.

Meziroční pokles zaměstnanost se týkal většiny odvětví

Obecně platí, že meziroční pokles zaměstnanosti se v prvním čtvrtletí týkal většiny odvětví v tuzemské ekonomice. Z pohledu ČNB lze konstatovat, že vývoj mezd byl v prvním čtvrtletí blízko jejímu očekávání, otázkou však je, nakolik bude pro centrální banku a její úvahy o nastavení úrokových sazeb důležitá revize vývoje mezd za loňský rok.

Mzdový růst byl za všechna čtyři čtvrtletí loňského roku revidován dolů, růst nominální mzdy za celý rok 2020 byl snížen na 3,1 % z původně ohlášeného růstu na úrovni 4,4 %. V reálném vyjádření loni průměrná mzda dle stávajících údajů nepatrně klesla, o 0,1 %, zatímco původní statistika hlásila za loňský rok růst reálné mzdy o 1,2 %.

Osobně si myslím, že ČNB bude hledět spíše dopředu, tedy na to, jak se budou inflační tlaky v ekonomice vyvíjet v příštích dvou letech a revize mezd za rok 2020 v tomto smyslu nebude znamenat výraznou změnu. Bankovní rada dává najevo, že úrokové sazby v brzké době zvýší: nejpozději na srpnovém zasedání, kdy bude mít k dispozici novou prognózu vývoje ekonomiky, možné je ale zvýšení sazeb již na blížícím se zasedání 23. června.

Pro letošní rok čekám růst průměrné nominální mzdy v oblasti 4 % a v reálném vyjádření, tedy v situaci, kdy bude celoroční inflace mírně pod třemi procenty, by tak průměrný reálný výdělek v ekonomice za celý rok 2021 mohl vzrůst o něco více než 1 %.

Autor: Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments

1 komentář

Comments are closed.