Začínáte s obchodováním? Pak se budete setkávat s pojmy, které vám doteď nic neříkaly. Proto vám přinášíme přehled těch nejzákladnějších společně s vysvětlením jejich obsahu. Mohou se vám hodit, když se budete připravovat na svoji kariéru obchodníka s finančními instrumenty.

Termínů, které budete muset obsáhnout je celá řada. Níže uvedený přehled obsahuje jen ty základní z nich. Pokud však kdykoliv narazíte na cokoliv, čemu nebudete rozumět, neváhejte se zeptat. To nejhorší, co byste mohli udělat, je nechat to být – fatální chyby při obchodování plynou právě z nedostatku informací.

Obchodník

Člověk, který investuje prostředky do obchodních transakcí na finančních trzích. Dělá to buď sám (pokud k tomu má oprávnění), nebo k tomu využívá služby prostředníka.

Makléř (broker)

Prostředník, který zprostředkovává transakce s finančními nástroji na finančních trzích. Dříve bylo obvyklé, že makléřem byl člověk s makléřskými zkouškami a pod dozorem regulátora. Jejich služby dnes vytlačují online aplikace. Ty sice snižují transakční náklady obchodování, ale také dávají do rukou uživatelům velký prostor k tomu dělat chyby a pykat za ně.

Finanční trh

Místo, kde se potkávají subjekty se zájmem koupit a subjekty se zájmem prodat finanční nástroje. Jejich komunikace probíhá prostřednictvím makléřů nebo brokerských aplikací, skrze které se uzavírají obchodní transakce.

[uncode_block id=“55260″ inside_column=“yes“]

Finanční nástroj

Finanční nástroj je nositelem hodnoty. Jde o aktivum, které má hodnotu, jež kolísá v čase v závislosti na mnoha faktorech. Cílem investice je odhadnout budoucí vývoj a zhodnotit finanční prostředky do aktiv vložené (např. komodita). Aktivum také může majiteli přinášet nárok na inkaso finančního plnění (např. cenné papíry).

Obchodní transakce

Nákup či prodej finančního instrumentu, či závazek koupit či prodat určený finanční instrument v budoucnosti. S každou transakcí je vyjma očekávaného výnosu spojeno také riziko, že se situace vyvine jinak, než bylo předpokládáno.

2 KOMENTÁŘE

  1. Pěkné shrnutí ,jsem zrovna v začátcích,tak se to bude hodit.

  2. Ano, vše začíná základními věcmi. kdo je umí dokonale, zvládne pak i lehce ty těžké.

Comments are closed.