Vložení finančních prostředků do investičního aktiva může mít různou podobu. Závisí například na tom, v jakém časovém horizontu chceme naše obchodní pozice uzavírat (např. prodat nakoupené finanční instrumenty). V zásadě existují dva přístupy.

Tím prvním jsou transakce, jejichž cílem je dlouhodobě držet finanční aktiva a čerpat z nich finanční výnosy. Takové obchodování je vlastně investováním. Vkládáme při něm finanční prostředky do aktiv, která si dlouhodobě udržují (či zvyšují) svou hodnotu a přináší nám průběžně určité požitky – vyplacené úroky, dividendy či daňové výhody. Člověk, který se věnuje této aktivitě, je označován jako investor.

Druhým přístupem jsou obchodní transakce, které jsou charakterizovány velmi krátkými obchodními cykly. V nich se obchodníci věnují obchodům s produkty, jejichž hodnota je velmi volatilní, tj. v čase se velmi rychle mění. Takové jednání se označuje za spekulování. Takzvaní býci spekulují na růst hodnoty aktiva při rostoucím trendu, takzvaní medvědi spekulují na pokles hodnoty aktiva. K tomu využívají různé finanční nástroje, od klasického spotového obchodování (např. koupím akcie a za pár hodin je prodám se ziskem), nebo sofistikovanější (např. opce či futures – transakce založené na závazcích odrážejících budoucí hodnotu aktiv).

Investování je spjato spíše s rozvážným plánováním a diverzifikací portfolia. Spekulování je adrenalin, který vás může doslova pohltit. A to i finančně. Investování i spekulování mají bezpochyby své pro a proti. Je nutné je pečlivě zvážit, než se do obchodování pustíte.

[uncode_block id=“55260″ inside_column=“yes“]