Spořit

Na českém trhu investičních fondů již přes rok působí fond INDEXIT, který poskytuje
maximálně efektivní a přitom uživatelsky velice jednoduchý nástroj ke zhodnocení vkladů
prostřednictvím investování do akciových indexů přes tzv. ETF[1] fondy.

Zakladatelka fondu, investorka Eva Janečková působící jako investiční analytička ve
společnosti Prosperita, spolu se CEO Davidem Hercigem se shodují, že klíčovou
hodnotou pro fond je jeho důvěryhodnost, a sami jdou v tomto ohledu příkladem. „Eva
Janečková do fondu vložila přes 80 milionů korun vlastních prostředků, já tam přesunul
kompletní akciovou složku mého portfolia. Když fondu nedůvěřují ti, co stojí v jeho čele,
nemůže mu důvěřovat ani klient,“ říká Hercig.

„Nesnažíme se trh překonávat nebo časovat, naopak se snažíme co nejvíce rozložit rizika
jak ve smyslu geografickém, tak i odvětvovém, a trh kopírovat. Soustředíme se přitom na
investování do toho nejlepšího, co akciový svět nabízí,“ vysvětluje CEO fondu David
Hercig s tím, že INDEXIT neskrývá ambici stát se fondem, který přiblíží svět investování
co nejširšímu okruhu lidí. Maximálně jednoduché a intuitivní je tak jak zasmluvnění v
online prostředí s ověřením pomocí BankID, tak hlavně samotné investování. „Lidé se
nemusí bát, že investování je něco složitého, čemu nebudou rozumět. Proto jsme tu my,
jako zkušení experti sledujeme výkonnost akcií na jednotlivých trzích a investujeme tam,
kde to dává smysl. Investování do akciových indexů je pak jako vybírání vítězů bez
potřeby hádat, kdo bude další číslo jedna. Je to dlouhodobý, ale jistý způsob, jak
systematicky budovat bohatství,“ uvádí Hercig s tím, že se v rámci vedení fondu zaměřuje
i na budování finanční gramotnosti prostřednictvím blogu a podcastů INDEXIT.

Zároveň ale podle Herciga neplatí, že by INDEXIT byl určen jen začínajícím a
nezkušeným investorům. „INDEXIT svou globální skladbou nabízí řešení, které je vhodné
pro každého investora. Nic víc, nic míň. Snažíme se klienty naučit investovat pravidelně a
v dlouhém horizontu, protože jedině tak mohou využít plného potenciálu akciových trhů.
Naše globální portfolio eliminuje riziko nevhodného výběru investic a předchází jejich
znehodnocení,“ říká Hercig s tím, že i pro zkušeného investora se může jednat o
jednoduchou formu diverzifikace nabízející sama o sobě zajímavé zhodnocení. „Do karet
investorům hraje již zmíněná dlouhodobost a pravidelnost investování, a to díky principu
složeného úročení. Investovat můžete již od 300 korun měsíčně, a když se na svou
investici podíváte optikou dvaceti až třiceti let, dostanete se na pro někoho možná i
překvapivě vysoká čísla,“ dodává Hercig.

V rámci fondu INDEXIT je možné investovat jak prostřednictvím klasické rámcové
smlouvy, tak na základě licence ČNB v režimu takzvaného dlouhodobého investičního
produktu (DIP), na nějž se vztahuje podpora a daňové zvýhodnění ze strany státu.
Případně jde obě formy investování kombinovat a investovat paralelně v obou režimech.

„Naprosto klíčový je pro mě kromě odbornosti při vedení fondu také osobní přístup.
INDEXIT je a bude rodinným fondem, kde se o peníze investorů staráme jako o peníze
vlastní. Nikdy nedopustím, aby byl klient jen položkou v excelové tabulce, naopak jsme v
INDEXIT rovnocennými partnery a každý klient se na mě může osobně kdykoliv obrátit,“
popisuje svou filosofii Hercig. „Evě Janečkové se podařilo založit fond, který investice
zpřístupňuje každému, kdo má zájem. Teď už jen musíme naučit lidi investovat a stát se
tak autory vlastních investičních příběhů,“ uzavírá.

INDEXIT:

Otevřený podílový investiční fond založený 10.10.2022, který nabízí zhodnocení vkladů
prostřednictvím investování do akciových indexů. Je součástí investiční skupiny
Prosperita, která mu poskytuje zázemí více než 25 let zkušeností se správnou majetku.
Fond funguje pod dohledem České národní banky. Za jeho založením stojí Eva Janečková
a David Hercig.
www.indexit.cz

Eva Janečková:

Investorka a investiční analytička působící v investiční společnosti Prosperita. Bohaté
zkušenosti během své praxe nasbírala v oborech investování na akciových trzích, portfolio
managementu, analytických rozborů firem nebo byznys angel investic. Aktivní je rovněž na
poli filantropických aktivit. Založení fondu INDEXIT, do nějž sama vložila přes 80 milionů
korun, považuje za svůj největší profesní úspěch.

David Hercig

Expert na oblast investic, investičního plánování a strategií a kapitálových trhů s více než
17 lety zkušeností v oboru jako finanční a investiční poradce, tak jako člověk, který
zakládal pobočku investiční společnosti Cyrrus v Ostravě, kterou následně i jako ředitel
několik let vedl. Předtím působil ve státní správě jako expert na odhalování organizované
trestné činnosti a daňových podvodů. V současné době je CEO fondu INDEXIT, který se
specializuje na investování do akciových indexů prostřednictvím tzv. ETF.

Poznámky:
[1] (ETF = Exchange-traded fund,burzovně obchodované fondy)