investor, akcie, investice

Globální studie, která se čtvrtletně provádí mezi 10 000 drobnými investory ve 13 zemích a na 3 kontinentech, zjistila, že dva z pěti investorů (41 %) snížili v posledních třech měsících objem peněz vkládaných do investic. To se odráží v poklesu důvěry drobných investorů, která se za posledních dvanáct měsíců globálně snížila o 17 bodů, z 81 % ve 3. čtvrtletí 2021 na 64 % ve 3. čtvrtletí letošního roku.

Za omezováním investic stojí výdaje i touha uspořit

Zatímco téměř jeden z pěti ze všech českých investorů (20 %) omezuje investice, aby zaplatil rostoucí výdaje za domácnost, 14 % tak činí proto, aby si vytvořilo nouzové úspory, a 8 % si ponechává hotovost připravenou investovat, až se trhy začnou zotavovat. Důvěra českých drobných investorů se za posledních dvanáct měsíců snížila o 10 procentních bodů, ze 74 % ve 3. čtvrtletí 2021 na 64 % ve 3. čtvrtletí letošního roku.

Navzdory zhoršujícím se podmínkám na trzích, které podkopávají důvěru, se očekává, že počet těch, kteří chtějí ve 4. čtvrtletí snížit investovanou částku, se zmírní na 25 %, přičemž 75 % plánuje v příštích třech měsících investovat buď stejnou částku, nebo více peněz – což naznačuje, že drobní investoři předpokládají 4. čtvrtletí méně medvědí.

„Drobní investoři čelí koktejlu nepříznivých tržních podmínek, rostoucích výdajů a stále dražších úrokových sazeb hypoték, takže není divu, že mnozí z nich změnili své priority,“ komentuje Ben Laidler, globální tržní stratég společnosti eToro. „Není překvapením, že důvěra v minulém roce poklesla, přesto je obdivuhodné, že většina z nich zůstává pozitivní, což svědčí o odolnosti této skupiny. Pokles důvěry investorů může mít i svou světlou stránku, protože může být důležitým kontrariánským indikátorem, který často signalizuje, že se blížíme ke dnu trhu. Pokud je úroveň důvěry již velmi nízká, je menší pravděpodobnost, že investory překvapí další špatné zprávy, a i trocha dobrých zpráv může velmi přispět k obnovení zájmu trhu.“Čeští drobní investoři se již druhé čtvrtletí v řadě nejvíce obávají inflace, kterou 30 % z nich uvádí jako hlavní riziko pro svá portfolia, následované stavem světové ekonomiky (20 %).

Čechy lákají akcie energetických společností

Vzhledem k těmto rizikům se mnoho českých investorů obrací k defenzivnějšímu postoji, přičemž počet těch, kteří drží hotovost, se za rok zvýšil z 16 % na 33 %, zatímco počet českých investorů držících akcie energetických společností, které jsou tradičně pojistkou proti inflaci, se v příštích třech měsících zvýší o 1 % (na 42 %). Drobní čeští investoři s penězi alokovanými v sektorech finančních služeb a průmyslu (oba jsou typicky cyklické a nedefenzivní) mezitím klesnou z 65 % na 55 %, resp. ze 40 % na 33 %.

Z údajů také vyplývá, že většina drobných investorů má dlouhodobé smýšlení – dvě třetiny (67 %) chtějí držet jednotlivé investice po dobu několika let nebo desetiletí, zatímco pouze 1 % se označuje za každodenní tradery. To podporuje i fakt, že téměř polovina (45 %) českých respondentů zdůrazňuje jako svůj hlavní cíl investování zajistit si dlouhodobé finanční zabezpečení.

„Udržení dlouhodobé perspektivy poskytuje obrovskou výhodu na volatilních trzích a mohlo by této skupině poskytnout výhodu oproti institucionálním investorům. Je to také velmi odlišný obraz od toho, který se často vykresluje o drobných investorech jako o spekulantech poháněných FOMO, tedy strachem z promeškání, nebo hloupých prodejcích, kteří nakupují vysoko a prodávají nízko.

Že drobní investoři nerozumí trhům? To už dávno neplatí

Rozmach drobných investorů v roce 2021 změnil postavení této stále rostoucí části trhu. Přesto přetrvává mylné vnímání drobných investorů jako krátkodobých jednodenních obchodníků, kteří trhům nerozumějí. To zjevně není pravda, většina z nich si drží aktiva po celá léta a zároveň v případě potřeby reaguje na tržní podmínky úpravou svých portfolií,“ dodává Laidler.