Nejvíce skleníkových plynů v Bulharsku

Největší nárůst emisí skleníkových plynů zaznamenalo Bulharsko, a to přibližně 38 procent v meziročním srovnání. Naopak nejmenší přírůstek emisí nastal v Lucembursku, a to o necelé procento. Nicméně Finsko a Nizozemsko vykázalo dokonce meziroční pokles, a to o jedno, respektive devět procent, vyplývá z aktuálních údajů Eurostatu.

Emise v Evropské unii

Nejvíce se na emisích skleníkových plynů podílejí domácnosti, které k nim přispívají z 24 procent. S 21 procenty následuje energetika, jednou pětinou se na emisích podílí zpracovatelský průmysl. Podle Eurostatu se však emise skleníkových plynů zvýšily ve všech sektorech unijní ekonomiky s výjimkou domácností. Ty vypustily v letošním prvním kvartále přibližně stejný objem emisí jako od ledna do března v roce 2021. Vzhledem k probíhající válce na Ukrajině některé země Evropské unie uvažují o dočasném zvýšení využívání uhlí, aby zmírnily dopady energetické krize.