Nejvyšší míru inflace měřenou meziročním přírůstkem harmonizovaného indexu spotřebitelských cen vykázalo v září Slovensko, a to ve výši 1,4 procenta. Alespoň o jedno procento se cenová hladina zvýšila ještě v Rakousku (1,3) a Nizozemsku (1,0). Naopak největší cenový propad v rámci eurozóny zaznamenalo Řecko, kde ceny klesly o 2,3 procenta.

Řecká deflace je zároveň nejhlubší i mezi všemi členskými státy Evropské unie. V rámci evropské sedmadvacítky ceny nejrychleji rostly v Polsku (3,8 procenta), Maďarsku (3,4) a České republice (3,3). Průměr Evropské unie přitom v září činil 0,3 procenta.

Meziměsíčně ale ceny v září v eurozóně rostly o 0,1 procenta, v celé Evropské unii pak v průměru stagnovaly. Nejvyšší meziměsíční inflaci vykázalo Řecko, a to v hodnotě 1,5 procenta. Největší cenový pokles naopak Malta, kde deflace dosáhla 1,3 procenta. Cíl Evropské centrální banky je přitom držet roční míru inflace blízko dvou procent. Aktuální vývoj cenové hladiny je tak hluboko pod cílem.