Evropská komise provádí revizi pravidel jednotného trhu Evropské unie pro poskytování veřejné finanční podpory energetickým projektům. Zároveň je posuzuje i z hlediska dosažení vytyčených klimatických cílů a verdikt se zdá být nekompromisní. Nová pravidla mají vést k vytěsnění fosilních zdrojů z energetického mixu členských zemí EU.

Pokud tedy vláda některé z unijních zemí bude chtít finančně podpořit takový energetický projekt, bude muset zajistit, aby investice byla v souladu nejen se soutěžními pravidly, ale také s klimatickými cíli. Je tedy prakticky jisté, že v nejbližší budoucnosti vláda nebude moci podporovat provoz uhelných elektráren, otazníky visí také nad zemním plynem. Plyn totiž u některých zemí může hrát roli přechodného zdroje na cestě za obnovitelnou energií. Vlády tak budou muset jasně zdůvodnit, proč se snaží podpořit právě investice například o plynových elektráren.