Světový hrubý domácí produkt se na předcovidovou úroveň dostal ve třetím kvartále letošního roku. Podobně jako většina zemí OECD. Na růstovou trajektorii, která byla opuštěna kvůli koronavirové pandemii, se pak světová ekonomika vrátí až někdo koncem roku 2023. Vyplývá to z nového ekonomického výhledu právě OECD.

Země eurozónu se na předkrizovou trajektorii HDP dostanou na přelomu druhého a třetího čtvrtletí 2022, u zemí skupiny G20 to bude trvat ještě asi o rok a čtvrt déle. OECD považuje za největší hrozbu fakt, že ekonomické oživení probíhá nerovnoměrně. Největšímu riziku dalšího hospodářského zaostávání jsou vystaveny málo rozvinuté země, v nichž zároveň velmi pomalu postupuje očkování.

OECD rovněž předpovídá, že inflace se ve světě začne snižovat už počátkem příštího roku, ovšem na předcovidové hodnoty kolem jednoho procenta se hned tak nevrátí. Pro rozhodující část světa OECD předpovídá inflaci kolem tří procent ročně až do konce roku 2023.