indie, vlajka, indická vlajka

Indie snižuje daně

Indické ministerstvo financí ve snaze zmírnit dopady zdražujících energií na obyvatelstvo přistoupilo ke snížení daní, které jsou v cenách energií a paliv obsaženy. Jenže tím se vzdalo nezanedbatelného objemu příjmů do státního rozpočtu. Vládní finance se tak dostávají do stále větší nerovnováhy, což ostatně ministerstvo poprvé otevřeně přiznalo.

Problém dvojího deficitu

Rostoucí ceny energetických komodit ale zároveň vedou ke zvýšení peněžně vyjádřeného objemu dovozu, což způsobuje, že na běžném účtu indické platební bilance narůstá schodek. Indie tak čelí problému dvojího deficitu, který je ale sotva v silách vlády řešit.

Indické ministerstvo financí proto varovalo, že narůstající schodek běžného účtu nakonec vyústí v oslabení rupie, což ale zároveň pomůže dostávat indické hospodářství zpět do vnější rovnováhy. Slabší rupie totiž bude tlumit dovoz a podněcovat vývoz, obchodní schodek se časem začne snižovat.