Souhrnný indikátor PMI, mapující aktivitu v tuzemském zpracovatelském průmyslu, v březnu klesl z úrovně 56,5 na 54,7, což je nejnižší hodnota od listopadu 2020. Finanční trh očekával pokles celkového indikátoru PMI na úroveň 55,3.

Na situaci v tuzemském zpracovatelském průmyslu dopadají komplikace a nejistoty související s válkou na Ukrajině, patrný je také další růst inflačních tlaků. Průzkum hlásí, že v březnu v tuzemském zpracovatelském průmyslu klesla jak výroba, tak nové zakázky. Výroba vykázala pokles poprvé od loňského října, coby příčina byla zmiňována slabší poptávka, nedostatek potřebných pracovníků, nedostatek surovin a rostoucí nejistota ohledně vývoje válečného konfliktu.

Válka vede ke ztrátám či výpadkům na zasažených exportních trzích, tedy na Ukrajině, ale také v Rusku. Exportní objednávky vykázaly v březnu nejvýraznější pokles od července 2020. Vše je doprovázeno prudkým růstem nákladů, situaci komplikují i delší lhůty v dodávkách potřebných komponent.

Výrobci se snaží přenést vyšší náklady do prodejních cen pro své odběratele, růst prodejních cen byl v březnu historicky druhý nejsilnější, hned po rekordním růstu, jenž byl zaznamenán letos v lednu. Optimismus ohledně výhledu výroby byl v tuzemském zpracovatelském sektoru v březnu nejslabší za uplynulých 22 měsíců a spadl pod historický průměr.

Pokles PMI indikátoru v tuzemském zpracovatelském průmyslu není překvapením a úroveň souhrnného indikátoru za letošní březen fakticky poněkud maskuje mnohem horší detaily, skryté pod povrchem. Válka na Ukrajině, související nejistoty, ztráty exportních trhů, ale i nové komplikace na straně dodávek, vedly dle průzkumu k poklesu výroby a v březnu ve zpracovatelském sektoru klesly také nové zakázky.

Na počátku dubna jsou zatím karty rozdané ve směru dalšího zhoršení situace na straně nových objednávek a také na straně růstu nákladů. Pomyslnou „alfou a omegou“ pro další vývoj bude situace na Ukrajině a situace na ose vztahů s Ruskem.

Zklidnění konfliktu a naděje na diplomatické urovnání by samozřejmě zlepšily jak náladu, tak objektivní situaci i v tuzemském zpracovatelském průmyslu, toto příznivé řešení se ale zatím nezdá být nadohled.

Autor: Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE