Huawei, laptop, značka Huawei

Během období leden až září společnost Huawei vytvořila tržby ve výši 671,3 miliardy čínských jüanů (100,4 mld. dolarů), což je nárůst o 9,9%. Čisté ziskové rozpětí společnosti v tomto období činila 8,0 %. Během prvních tří čtvrtletí roku 2020 obchodní výsledky společnosti Huawei v zásadě splňovaly očekávání. 

Světová pandemie koronaviru Covid-19 vystavila globální dodavatelský řetězec společnosti Huawei silnému tlaku a její výroba i provoz se nyní potýkají se zcela novými výzvami. Společnost se ale i nadále snaží přicházet s řešeními, které jí umožňují postupovat vpřed a plnit své závazky vůči zákazníkům a dodavatelům.

Huawei se do budoucna hodlá zaměřit především na rozvíjení svých silných domén v oblasti ICT, jako jsou umělá inteligence (AI), cloudové služby, 5G technologie a výpočetní technika, aby mohla poskytovat individuální řešení pro každou situaci, pokročit ve vývoji průmyslových aplikací a společně se svými partnery vytvářet nové hodnoty prostřednictvím sítí páté generace. Společnost si stanovila za cíl pomoci podnikům s rozvojem jejich podnikání a vládám s posílení domácího průmyslu, přinést benefity občanům a zlepšit celkovou správu a řízení.

Odvětví ICT se stalo nejen základním kamenem moderní společnosti, ale i významnou hnací silou udržitelného sociálního, ekonomického a environmentálního rozvoje. Společnost Huawei věří, že se rychlý a zdravý vývoj v rámci odvětví ICT bude opírat o otevřenou spolupráci a vzájemnou důvěru napříč celým odvětvím v globálním měřítku. Hodlá proto i nadále úzce spolupracovat se svými globálními partnery a prostřednictvím svých inovativních technologií ICT vytvářet větší hodnoty pro zákazníky, a to i navzdory složité situaci, které v současné době čelí. Společnost hodlá vytrvat ve svém nasazení v boji s pandemií, v podpoře ekonomického růstu a pokračovat ve svých krocích vedoucích ke společenskému pokroku.