práce, podnikatel, laptop, MacBook

Není zájem o koupi zboží dlouhodobé spotřeby

Lidé se obávají o svou vlastní finanční situaci a tento stav se už delší dobu nemění. Roste však počet těch, kteří se domnívají, že není vhodná doba na pořizování dražších věcí a zboží dlouhodobé spotřeby, kryté zejména úvěry.

Obava spotřebitelů je vcelku logická. I když růst cen zpomaluje, stále dochází ke zdražování. Nezaměstnanost mírně stoupá a kombinace těchto dvou faktorů přirozeně vede ke strachu o budoucí příjmy.

Index mizérie, tedy prostý součet míry spotřebitelské inflace a míry nezaměstnanosti, je v ČR za minulý měsíc na hranici 20,6b. Takto robustní číslo jen dokresluje celkovou situaci. 

Nezaměstnanost se udrží pod 5% hranicí

Přesto lze vidět slušná pozitiva. Domácí ekonomika má velkou šanci, že nezaměstnanost nestoupne nad 5 % a inflace bude postupně ztrácet tempo a už za letošek bychom se měli dostat pod 10 %. Počítáme s tím, že se z poklesu ekonomiky letos vymaníme a že z něj ČR vyjde ve velmi dobré kondici.