kov, zpracovatelský průmysl

Indikátor PMI, mapující aktivitu v tuzemském zpracovatelském průmyslu, v květnu vyskočil z hladiny 58,9 na úroveň 61,8, což znamená nejvyšší úroveň za historii trvání tohoto průzkum pro tuzemský zpracovatelský průmysl, tedy od června 2001. Finanční trh očekával jen mírný nárůst celkového indikátoru PMI, a to na úroveň 59,0. Růst aktivity v tuzemském průmyslu těží ze zlepšování situace v tomto sektoru jak v Německu a eurozóně obecně, tak z probouzející se aktivity v domácí ekonomice.

Výpadky v dodávkách potřebných komponent a komplikace v dopravě zároveň působí jako brzda proti ještě silnější expanzi výroby a vedou k růstu nákladů. Růst cen vstupů byl letos v květnu nejsilnější za historii měření v rámci průzkumu PMI pro tuzemský zpracovatelský průmysl, tedy od června 2001.

Silná poptávka průmyslovým výrobcům zároveň umožňuje přenést část vyšších nákladů na zákazníky: růst prodejních cen byl taktéž historicky nejsilnější, nicméně nepostačuje k tomu, aby průmyslovým výrobcům pokryl rostoucí náklady. Vývoj cenových tlaků v průmyslu jistě neunikne pozornosti ČNB při hodnocení vývoje inflačních rizik v české ekonomice a při rozhodování o zvyšování úrokových sazeb.

Vlna oživení v evropském průmyslu nadále pokračuje, čemuž pomáhá skutečnost, že pandemie již nevedla k uzavírkám ve výrobních podnicích anebo k omezením v zahraničním obchodu. Silnější poptávku ale tuzemští průmyslový výrobci nacházejí i v domácí ekonomice a indikátor PMI, mapující aktivitu v tuzemském zpracovatelském průmyslu, se v květnu dostal na své historické maximum. Silná poptávka po potřebných komponentách a souběžné komplikace v dodávkách včetně dopravy ale zároveň ústí do tlaku na růst nákladů.

Za rok 2020 jako celek tuzemská průmyslová výroba klesla o 7,2 %, za celý rok 2021 čekám růst v rozmezí 6 % až 7 %. Rok 2020 přestavuje nízkou srovnávací základnu s tím, jak po několik týdnů na počátku jara byla průmyslová výroba v důsledku první vlny pandemie uzavřena. Zejména březen až květen letos přinesou velmi silný meziroční růst průmyslové výroby.

Zajímavé ale bude sledovat, zda zkrocení pandemie povede také k nižším komplikacím v dopravě a v dodávkách a zda z pohledu výrobců klesnou související náklady anebo zda oživení aktivity v průmyslu sebou přinese dlouhodobější tlak směrem růstu nákladů pro výrobce i cen výrobků pro odběratele včetně finálních spotřebitelů.

Autor: Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments