Auta

Letos o 23,8 procenta na 39,5 miliardy korun propadlo financování podnikatelských investic leasingem či úvěry. Rovněž o 16,2 procenta na 11,2 miliardy korun kleslo financování domácností úvěry či leasingem. Financování provozu firem factoringem, tedy odkupem pohledávek před jejich splatností, se snížilo o 15,8 procenta na 20,6 miliardy korun.

Pokles akceleroval ve druhém čtvrtletí. Koronavirová krize postihla všechny části nebankovního trhu, některé z nich hlásí výrazné snížení nově uzavíraných obchodů. Například objem financování nových osobních automobilů se v samotném druhém čtvrtletí zmenšil ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 35,5 procenta, financování podnikatelských investic o 27,9 procenta a financování spotřebitelů o 20,6 procenta.

„Ukazuje se, že ochranná opatření namířená proti šíření Covid-19 výrazně ovlivnila finanční plány firem i domácností. Zásadní nyní bude, jak rychle se podaří obnovit jejich důvěru v další vývoj, a tedy i chuť investovat. V této souvislosti bychom přivítali podporu investičních aktivit ze strany státu, která dosud chybí, a to například prodeje vozidel nebo obměny progresivních technologií formou dočasného zkrácení doby odpisování či dočasného snížení DPH,“ uvedl předseda představenstva asociace Jiří Matula.

Ze 71,3 miliardy korun poskytnutých členy ČLFA bylo 60,1 miliardy určeno na financování firemních investic a provozu a 11,2 miliardy na financování zboží a služeb pro domácnosti. Celkové pohledávky z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci prvního pololetí 266,65 miliardy korun, ve srovnání s koncem loňského roku stagnovaly.

I přes prudký pokles prodejů automobilů uzavřeli členové asociace v prvním pololetí nejvíce kontraktů na financování aut. Na silniční dopravní prostředky poskytli 28,07 miliardy korun, o 27 procenta méně než ve stejném období roku 2019. Z toho 13,11 miliardy bylo určeno na pořízení 27.181 nových osobních vozů. Objem peněz určených na nová osobní vozidla se meziročně snížil o 22,1 procenta a počet těchto financovaných aut o 27,6 procenta. Prostřednictvím produktů členů ČLFA bylo financováno 28,4 procenta všech nových osobních automobilů prvně registrovaných v ČR v prvním pololetí 2020.

Zdroj: ČTK