Ekologové a ochránci domorodých národů se obávali, že povolení průzkumu ložisek zlata a dalších drahých kovů bylo jen předstupněm k zahájení jejich těžby. Povolení se týkala oblasti v Amazonii u hranic s Kolumbií a Venezuelou. Průzkum se měl uskutečnit například na území obce Sao Gabriel da Cachoeira, který patří k nejdůležitějším oblastem pro domorodá etnika v Brazílii.

Kritiku vyvolal i fakt, že povolení podepsal generál v záloze Augusto Heleno Ribeiro, který vede bezpečnostní úsek kanceláře brazilského prezidenta. Podle kritiků povolování těžebních průzkumů nespadá do kompetencí bývalého generála, který patří k nejbližším spolupracovníků prezidenta Jaira Bolsonara.

Zdroj: ČTK