Euro_ECB
Euro_ECB

Brusel 21. listopadu (zpravodaj ČTK) – Země Evropské unie by se v roce 2019 měly zaměřit na vysoce kvalitní investice a reformy zvyšující produktivitu. Dál by se také měly snažit o stabilní a zdravé veřejné finance. Ve své každoroční analýze hospodářského růstu bloku na příští rok to dnes uvedla Evropská komise (EK). Prosperita Evropy podle ní závisí na její schopnosti vyřešit vlastní slabiny a umět zvládnout rostoucí vnější a globální výzvy – od rostoucího vlivu a významu Číny až po otřesy v mezinárodním obchodě způsobené americkým protekcionismem.
Podle komisaře pro hospodářské a finanční otázky, daně a cla Pierra Moscoviciho je růst evropské ekonomiky nyní zdravý. „Dnešní politická doporučení mají za cíl zajistit, aby ten růst nezeslábl a aby byl trvalý, protože nejistota v globálním kontextu stoupá a my nemůžeme nic považovat za samozřejmost,“ podotkl Moscovici.
Mimořádně příznivá hospodářská situace v loňském roce a prostředí nízkých úrokových sazeb pomohly podle komise podpořit růst, zaměstnanost a investice a snížit zadlužení v unii jako celku i v eurozóně.
Podle podzimní prognózy Evropské komise budou ekonomiky všech zemí EU v důsledku silné domácí spotřeby a investicím růst i nadále, byť pomaleji. Dál by také měla vznikat nová pracovní místa a klesat nezaměstnanost.
Stav veřejných financí členských států eurozóny se výrazně zlepšil a souhrnný schodek veřejných financí v eurozóně je nyní pod jedním procentem hrubého domácího produktu (HDP).
Přesto je zadlužení několika zemí stále vysoké, komise dnes ostatně udělala první krok k řízení o nadměrném deficitu s Itálií, právě kvůli vysokému dluhu této jihoevropské země. Vzhledem k tomu, že ekonomika nadále roste, přišel podle komise čas na vytvoření polštáře fiskálních rezerv, které budou zapotřebí pro zvládnutí případného budoucího hospodářského útlumu a zmírnění možných dopadů.
Zemím eurozóny proto dnes komise doporučila, aby prioritně provedly reformy, které by mohly zvýšit produktivitu a růstový potenciál, prohloubit jednotný trh, zlepšit podnikatelské prostředí, podpořit investice a vylepšit situaci na trhu práce.
Vyzvala i k pokroku při prohlubování hospodářské a měnové unie a k další práci na přípravě bankovní unie tím, že se zprovozní mechanismus jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí (SRM) a vytvoří se evropský systém pojištění vkladů.