Návrh Evropské komise počítá se zařazením energetických zdrojů využívajících jádro a zemní plyn mezi zelené s několika podmínkami. V případě jádra musí elektrárna získat povolení pro výstavbu před rokem 2045.

U energetických zdrojů využívajících zemní plyn získají označení jako čisté pouze ty, které budou produkovat méně než 270 gramů oxidu uhličitého na ekvivalent jedné kilowatthodiny energie. Mimoto musí takový zdroj nahradit jiný, který znečišťuje klima více, a v neposlední řadě musí získat povolení k výstavbě před rokem 2030. Do roku 2035 bude muset navíc přejít na využívání plynu s nižšími emisemi CO2.

Jádro i zemní plyn budou do taxonomie EU zařazeny jen jako přechodné zdroje. Tedy ty, které nejsou plně udržitelné, ale mají nižší emise skleníkových plynů než průměr celého energetického sektoru. Zařazení jádra a plynu mezi čisté zdroje také znamená, že mohou získat podporu z veřejných rozpočtů.