Z návrhu, o kterém Clara Chiuová hovořila u příležitosti konference Hong Kong FinTech Week 2020, vyplývá, že Komise pro cenné papíry by mohla dohlížet na všechny kryptoměnové obchodní platformy. Komise se tak snaží implementovat regulatorní rámce přijatý v loňském roce, na jehož základě by kryptoměnové obchodní platformy měly splňovat stejné podmínky jako kterýkoli jiný broker obchodující se standardními finančními aktivy.

Podle současné legislativy se jakýkoli obchodník s finančními aktivy může vymanit z dohledu Komise pro cenné papíry, pokud uvede, že obchoduje s kryptoměnami. Pro agenturu Reuters to uvedl Ashley Alder, šéf hongkongské Komise pro cenné papíry. To by se tedy mělo podle aktuálního návrhu změnit.

Další změnou je, že kryptoměnové obchodní platformy by své služby mohly zpočátku nabízet jen profesionálním investorům. Zároveň by musely dbát na to, aby investoři nebyli fungováním, či spíše nefungováním kryptoměnových platforem poškozováni, tedy aby vliv na zisk či ztrátu mělo pouze nákupní či prodejní rozhodnutí investora.