„Pokles čistého zisku zapříčinila absence opakování výnosů z prodeje dluhopisů, které banka realizovala v prvním kvartálu roku 2020. Výsledek podpořil mírný růst v oblastech s opakujícím se provozním výnosem, očekávaný vývoj nákladů a také lepší výsledky v nákladech na riziko,“ uvedla banka.

Provozní výnosy podpořil meziroční růst čistých úrokových výnosů o 1,5 procenta a výnosu z poplatků a provizí o 2,7 procenta. Naopak výnosy z finančních operací klesly meziročně o 74,3 procenta. Ostatní výnosy byly meziročně nižší o 38,1 procenta.

Celkové provozní náklady stouply o 185 milionů na 1,517 milionu korun, a to zejména kvůli loňské akvizici. Příspěvky do regulatorních fondů se zvýšily o 36,2 procenta, personální náklady vzrostly o 12,1 procenta, administrativní a ostatní náklady o 2,1 procenta a odpisy a amortizace o 22,2 procenta.

Bance v prvních třech měsících roku navzdory pandemii covid-19 a příslušným omezením dál rostly úvěrové aktivity i přijímání vkladů. Růst úvěrů o 43,9 procenta byl poháněn 69,4procentním růstem retailových úvěrů a 9,4procentním růstem komerčních úvěrů. „Nejvýznamnější expanze pak proběhla u retailových hypotečních úvěrů, které vzrostly o 124,2 procenta; Moneta tím zvýšila svůj tržní podíl na 7,2 procenta,“ uvedla banka v tiskové zprávě.

Ukazatel kapitálové přiměřenosti je na úrovni 18,5 procenta v porovnáním s kapitálovým požadavkem ve výši 14,4 procenta. Rozvaha vykazuje vysokou míru likvidity s ukazatelem krytí likvidity ve výši 183,7 procenta, uvádí zpráva. Ve středu valná hromada Monety schválila návrh nevyplatit dividendu ze zisku za loňský rok a zahrnout jej do kapitálu banky. Představenstvo navrhlo nevyplatit dividendu v důsledku pandemie covidu-19 a následných doporučení ČNB a Evropské rady pro systémová rizika. Tato stanoviska byla také doporučena Evropskou centrální bankou. Vyloučeno není vyplacení dividendy během roku.

Moneta v prvním čtvrtletí letošního roku obdržela návrh od skupiny PPF na odkup až 29 procent akcií Moneta prostřednictvím veřejného návrhu na odkup akcií, společně s nabídkou na zahájení akvizice Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a společnosti Zonky. Na základě tohoto veřejného návrhu na odkup akcií zvýšila skupina PPF k 20. dubnu svůj podíl v Monetě na 28,37 procenta. Moneta provedla hloubkovou kontrolu u Air Bank a přidružených společností a zahájila vyjednávání o podmínkách případné akvizice. Generální ředitel Monety Tomáš Spurný ve středu v České televizi řekl, že Moneta a PPF teď pracují na dohodě o ceně, za kterou se sloučení uskuteční. Tento návrh v následujících týdnech předloží akcionářům Monety na mimořádné valné hromadě. Proces plánuje Moneta dokončit v polovině letošního roku, uvedla dnes v tiskové zprávě.

Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky se tehdy změnilo z dřívějšího GE Money Bank v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Moneta je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.

Zdroj: ČTK