Dodávky plynu razantně poklesly

Objem dodaného plynu plynovodem Nord Stream 1 v minulém týdnu poklesl asi o 60 procent. Přestože se od té doby opět mírně zvýšilo, stále není na obvyklé úrovni. Německo z toho vyvozuje, že vzrostlo riziko úplného přerušení dodávek zemního plynu z Ruska, což by mohlo zkomplikovat život řadě domácností a firem.

Plyn je nedostatkovou komoditou

Druhý stupeň – fáze výstrahy – v rámci krizového plánu zatím neznamená, že by se krátilo zásobování odběratelů na území Německa. „Bezpečnost zásobování plynem je prozatím zajištěna, plyn se ale v Německu stává nedostatkovou komoditou,“ uvedl spolkový ministr hospodářství Robert Habeck. Ministerstvo pracuje na plánu, kdy by mohlo firmy odměňovat za neodebraný plyn.

Třetí fází je potom stav výstrahy, kdy už by se jednalo o situaci, kdy by se Německo ocitlo bez pravidelného přísunu zemního plynu. V takovém případě by vláda zavedla netržní opatření, pomocí kterých by musela odběry regulovat.

1 komentář

Comments are closed.