Hodnocení úspěšnosti boje proti pandemii koronaviru lze podle různých hledisek. Dá se poměřovat počtem zemřelých na covid, dobou trvání uzavření škol, ale také skrze dopady na hospodářství konkrétní země. A právě z posledně jmenovaného pohledu pandemii nejlépe ze zemí OECD zvládlo Dánsko. Jsou o tom přesvědčeni analytici časopisu The Economist.

Dánsko totiž, zdá se, dokázalo nalézt optimální kombinaci hospodářského růstu, zvýšení zadlužení, příjmů domácností nebo změny objemu investic. Dánské hospodářství totiž už ve třetím čtvrtletí loňského roku o více než dvě procenta překonalo svůj výkon ze třetího kvartálu roku 2019, kdy nový typ koronaviru sotva znali v Číně.

Během zmíněných dvou let v Dánsku rovněž vzrostly investice o 12,1 procenta, což je nejvíce ze všech zemí OECD. Současně se o 3,4 procenta zvýšily příjmy domácností, a to vše při nárůstu veřejného dluhu o pouhých 3,5 procentního bodu. Jako druhé nejlepší vychází ze srovnání Slovinsko, nejhůře pak Španělsko.