Aby bylo možné do poloviny století přejít od fosilních zdrojů k obnovitelným, bude nutné do této doby těžit ročně kolem 60 milionů tun mědi. To je dvakrát více, než činí roční spotřeba dnes. Odhadl to šéf nadnárodní těžařské společnosti Glencore Ivan Glasenberg.

Pokud však svět chce dosáhnout cílové hodnoty těžby mědi, bude muset každý rok produkci tohoto kovu zvyšovat nejméně o jeden milion tun. „Pokud se podíváte na vývoj v posledních deseti letech, zvyšovali jsme těžbu asi o 500 tisíc tun ročně. Máme na to nové projekty? Myslím, že zvyšovat těžbu dvojnásobně bude mimořádně těžké,“ řekl Glasenberg na Katarském ekonomickém fóru.

S Glasenbergem se shoduje také analýza společnosti Wood Mackenzie. Upozorňuje totiž na fakt, že těžaři nemusí být dostatečně motivováni k investicím do rozšiřování kapacity těžby. Těžaři budou investovat v případě, že jim cena suroviny návratnost takové investice zaručí.

Jenže zkušenosti z poslední dekády ukazují, že rozšiřování těžby příliš rentabilní nebylo, respektive dodatečné náklady tuto rentabilitu zhoršovaly. Jde zejména o náklady související s řešením dopadů těžby na životní prostředí nebo zajištění sociální odpovědnosti takových provozů. A současná cena zatím k dalším investicím tímto příliš nemotivuje.