Průmyslová výroba v červnu vzrostla meziročně o 11,4 %, zatímco finanční trh očekával růst 8,3 %. Loni v červnu se tuzemský průmysl postupně zotavoval po uvolnění uzavírek souvisejících s první vlnou pandemie a jeho výkon tak z pohledu letošního června stále představoval poměrně nízkou základnu pro meziroční srovnání.

Tuzemskému průmyslu ovšem příznivě vane do plachet také růst nových zakázek, zahraničních i z tuzemska, což pro výrobce vykresluje optimistický obrázek i do dalších měsíců. Na tuzemském průmyslu se ale zároveň negativně projevují komplikace a zpoždění v dodávkách surovin a potřebných dílů.

Výpadky v dodávkách surovin a komponent představují brzdu ještě silnějšího růstu výroby a s těmito problémy se potýká průmysl i v dalších evropských ekonomikách, jak dnes například ukázala červnová data z německého průmyslu. Co se týče konkrétních průmyslových odvětví, tak nedostatek potřebných komponent dopadá především na automobilový průmysl, výpadky výroby v automobilkách se ale mohou dále negativně přenášet na navazující odvětví.

Právě nedostatek potřebných komponent v tuzemském průmyslu a s tím spojené zpožďování výroby s negativními dopady na exporty byl zmíněn coby faktor, jenž ve druhém čtvrtletí brzdil výkon české ekonomiky jako celku, vyjádřeno ukazatelem HDP. Automobilový průmysl byl v červnu i tak druhým nejsilnějším tahounem průmyslové výroby jako celku: výroba motorových vozidel meziročně vzrostla o 7,0 % a k celkovému růstu průmyslové výroby, jenž činil 11,4 %, přispěla v rozsahu 1,3 procentního bodu. Klíčovým tahounem meziročního růstu průmyslové výroby bylo ale v červnu odvětví výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků s růstem 21,0 %, což k celkovému meziročnímu výkonu průmyslové výroby přispělo v rozsahu 2,2 procentního bodu.

Za celý loňský rok tuzemská průmyslová výroba klesla o 7,2 %, letos se velmi pravděpodobně dočkáme dvouciferného růstu průmyslové výroby. Aktuálně pro letošek očekávám celoroční růst průmyslové výroby v oblasti 11,5 %. Výkon průmyslu bude těžit ze silných objednávek a v meziročním vyjádření po většinu druhého pololetí vypomůže statistický efekt i nadále příznivé srovnávací základny.

Na druhou stranu ale platí, že komplikace v dodávkách surovin a potřebných komponent může v dalších měsících vést k výkyvům výroby a brzdit celkový růst zejména v automobilkách a navazujících odvětvích.

Autor: Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments