„Sklon zaměstnanců k hledání jiné práce je důležitým faktorem, který zvyšuje inflaci,“ uvedl ve studii ekonom chicagské pobočky Federálního rezervního systému (americké centrální banky) Leonardo Melosi. Podle jeho zjištění se míra hledání lepší práce ve Spojených státech vyšplhala na nejvyšší úroveň za několik dekád.

V současné době lépe placené zaměstnání hledá kolem 20 procent lidí, kteří aktuálně pracovní místo mají. Fakticky to znamená, že pokud takové místo najdou, přispívá to k růstu inflace, neboť vyšší mzda znamená nejen vyšší náklady pro zaměstnavatele, ale také vyšší poptávku po zboží a službách, a tím pádem vyšší tlak na rychlejší růst cen v ekonomice.

Otázkou je, jak dlouho může současný trend pokračovat. Míra nezaměstnanosti se zřejmě dostala na své dno, a přestože ještě neklesla na předpandemickou úroveň, pravděpodobně již nemá kam klesat. Americký trh práce je tak doslova vysátý, a zaměstnavatelé tedy ve snaze najít lidi, musí nebývale zvyšovat mzdy. Což vede opět k inflaci.