Mnozí dnes varují, že jsou akcie výrazně nadhodnocené. Naopak podle jiných je čeká ještě dlouhé období růstu. Drobní investoři jsou často mezi mlýnskými kameny a neví, komu věřit. Určité vodítko jim ale poskytne základní investiční analýza. První část článku se zaměří na známý ukazatel poměru ceny a zisku na akcii (P/E).

Americké, ale i evropské akciové indexy stoupají (s drobnými propady) nepřetržitě od června 2009, tedy více, než deset let – navzdory pandemii. Řada zkušených investorů proto poukazuje na jejich hrubé nadhodnocení. Při pohledu na výše uvedený „vzoreček“ to ale zdaleka neplatí u všech akcií.

Patrně nejznámější ukazatel, který by měl každý investor znát, je tzv. P/E neboli poměr tržní ceny akcie vs ročního zisku přepočteného na daný cenný papír. Tj. pokud cena akcie X dosahuje 100 Kč a zisk přepočtený na jeden cenný papír je okolo 10 Kč, P/E dosahuje 10.

Obecně se uvádí, že výsledek by neměl být vyšší než 20, avšak záleží na konkrétním odvětví a taktéž na očekávaném růstu zisku, potenciálu firmy apod (Apple např. dosahuje 28, avšak Toyota pouze okolo 9).

Investor by měl zbystřit zejména v  případě, pokud se výsledek firmy výrazně vymyká obvyklému průměru (signál o možném nadhodnocení podniku) anebo pokud se průměr celého trhu odlišuje od dlouhodobých trendů (riziko nadhodnocení burzy).

Naprosto ukázkový příklad lze nalézt v případě společnosti Tesla. Její P/E dosahuje neuvěřitelného čísla 370, což vysílá zřejmý signál o překoupenosti. Zejména v souvislosti s jinými automobilkami protože kvůli vysoké tržní ceně akcií je Tesla nejhodnotnějším automobilovým podnikem na světě, ale objem její produkce představuje pouhý zlomek ve srovnání s výrobou tradičních konkurentů, jako je např. Volkswagen.

S podobnými P/E hodnotami se před dvaceti lety obchodovalo s IT společností Cisco. Na vrcholu dot.com bubliny firma převyšovala 200 a na nějaký čas se jednalo o podnik s největším ohodnocením na světě. Nicméně po splasknutí bubliny byla akcie doslova zdecimována a ztratila přibližně 90 % své hodnoty.

Ukazatel P/E nám může posloužit i v případě, pokud spekulujeme o možném nadhodnocení americké burzy jako celku. Průměr S&P 500 (500 největších burzovně obchodovatelných podniků v USA) nyní dosahuje 34,65, ale dlouhodobá střední hodnota je okolo 15. Výpočet nám tedy signalizuje možné nadhodnocení, protože historicky vždy platilo že pokud se ocenění P/E pro americký trh dostalo nad 30, výnosy byly v nadcházející dekádě velmi slabé. Nicméně zdaleka to neplatí pro všechny akcie, jedná se o průměr trhu jako celek.

graf

Na závěr je nutné upozornit, že ukazatel P/E není všespásný a má hned nedostatků. Například nelze spočítat hodnotu firmy, pokud nedosahuje zisků. Často také dochází k manipulacím ve firemním účetnictví za účelem lepšího papírového poměru. V následujícím článku budou proto zmíněny i jiné ukazatele.