udržitelnost, obnovitelná energie

Vzhledem k tomu, že mnozí příslušníci generace Z jsou ochotni snášet krátkodobá ekonomická omezení, označili udržitelnou energii (41 %), cirkulární ekonomiku (35 %) a udržitelnější veřejnou dopravu (30 %) za tři hlavní oblasti investic, kterým by se vlády měly věnovat přednostně. Téměř čtvrtina respondentů (23 %) také vyjádřila podporu většímu vzdělávání občanů v oblasti udržitelnosti.

Důvěra generace Z v to, že investice veřejného sektoru do obnovy přinesou prosperující ekonomiku do 10 let, se liší. Třetina mladých lidí na celém světě (32 %) má nízkou nebo žádnou důvěru, zatímco 38 % není rozhodnuto a 29 % má vysokou nebo úplnou důvěru. Pochopitelně existují geografické rozdíly, přičemž v regionu EMEA má nejvíce respondentů s vysokou nebo úplnou důvěrou Itálie (35 %) a Nizozemsko (32 %). Spojené království (21 %) a Francie (24 %) mají naopak nejvyšší počet respondentů s nízkou nebo žádnou důvěrou.

Respondenti uvedli, že digitální budoucnost se neobejde bez kybernetické bezpečnosti. Více než polovina respondentů v regionu EMEA (55 %) se domnívá, že je třeba přijmout důkladné právní předpisy a zvýšit investice do kybernetické bezpečnosti, aby se ochránila národní infrastruktura a zajistilo se, že i soukromé podniky budou splňovat přísné normy. Aby se to podařilo a aby se zvýšila důvěra ve vládní organizace, 36 % respondentů si přeje, aby soukromý a veřejný sektor spolupracovaly a vzájemně se popoháněly k odpovědnosti.

„Generace Z bude pravděpodobně nejvíce ovlivněna veřejnými i soukromými investičními rozhodnutími, která se přijímají dnes. Máme příležitost získat jejich podporu pro dlouhodobé strategie, které jsou zaměřeny na udržitelnost,“ říká Aongus Hegarty, prezident pro mezinárodní trhy společnosti Dell Technologies.

Mladí lidé chtějí odstranit digitální propast

Co se týče digitálních dovedností, generace Z si uvědomuje jejich hodnotu pro budoucí kariéru. V rámci EMEA tři čtvrtiny (75 %) považují osvojení si nových digitálních dovedností za zásadní. Podobně jsou na tom také celosvětová data.

Respondenti mají pocit, že je vzdělávací systém mohl lépe připravit na svět, kde jsou digitální dovednosti čím dál důležitější. Více než dvě pětiny respondentů (45 %) ze zemí EMEA uvedly, že je škola naučila pouze velmi základní počítačové dovednosti, a přibližně desetina (11 %) nezískala žádné vzdělání v oblasti technologií nebo digitálních dovedností. Více než třetina (41 %) tvrdí, že je základní škola navíc nepřipravila na technologické dovednosti, které potřebují pro jejich plánovanou kariéru.

Generace Z se kloní k několika řešením, aby se tato propast překlenula:

  • Třetina (33 %) respondentů navrhla, aby byly technologické kurzy na všech úrovních vzdělávání zajímavější a dostupnější.
  • Čtvrtina (24 %) respondentů se domnívá, že povinné technologické kurzy do 16 let povzbudí mladé lidi k technologicky zaměřené kariéře.
  • 39 % příslušníků generace Z se domnívá, že by pedagogové s podniky měli spolupracovat na překlenutí nedostatečných digitálních dovedností.

Pro podporu hospodářského růstu jsou mezi generací Z v regionu EMEA třemi největšími prioritami:

  • zlepšení zdravotnických služeb (44 %), přičemž 56 % má nízkou nebo neutrální důvěru v to, že poskytovatelé zdravotní péče uchovávají jejich osobní údaje v souladu s předpisy,
  • investice do vzdělávání, které pomohou vyřešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků (34 %),
  • a investice do udržitelné/zelené infrastruktury (31 %).