Bondster Web

Obsah recenze

Bondster - Web

Bondster je platforma pro vzájemné půjčky, která pomáhá investorům při investování do spotřebitelských úvěrů. Bondster sídlí v České republice a investovat do něj mohou investoři z celého světa. Můžete investovat minimálně 5 eur a získat průměrný roční výnos 13 %. Bondster marketplace má investiční funkce, jako je sekundární trh, záruka zpětného odkupu a funkce automatického investování. Všechny informace prozkoumáme v naší recenzi Bondster.

Bondster vám dává příležitost poskytovat financování jednotlivcům, majitelům firem, developerům a držitelům kryptoaktiv tím, že investujete do osobních půjček, podnikatelských úvěrů, půjček na splátky, půjček na nemovitosti, kryptoaktivních půjček a půjček na auta. Bondster slouží pouze věřitelům, takže o půjčku přímo na platformě požádat nemůžete.

Společnost Bondster P2P byla založena v roce 2017 a od roku 2022 investovala 114 milionů eur a vyplatila investorům 4,4 milionu eur jako úroky. Bondster má zatím 15 tisíc investorů.

Díky svému zaměření na málo frekventované trhy v jiných platformách, jako je Bulharsko nebo Česká republika, dobrému mixu aktiv s různými typy půjček, do kterých lze investovat, konkurenceschopným výnosům z odkupu a solidnímu portfoliu s více než desítkami původců je Bondster investiční stránkou, kterou je velmi vhodné vzít v úvahu pro doplnění dobře diverzifikovaného portfolia crowdlendingu.

Kdo stojí za platformou Bondster?

Jak stabilní je společnost Bondster?

Bondster Marketplace s.r.o. je vlastněna CEP Invest Private Equity SE – větší investiční společností, která má ve svém portfoliu více než 5 společností.

Skutečnost, že společnost Bondster je součástí zkušené investiční společnosti, nám dává jistotu, že má  velmi solidní pozici.

Nicméně, I když se zdá, že jde o skvělou společnost, stále se mohou projevit nepředvídaná rizika, o kterých se zmíníme v dnešním přehledu.

Kdo může investovat do společnosti Bondster

Do Bondster mohou investovat jednotlivci i firmy. Chcete-li investovat do Bondster jako soukromá osoba, musíte splňovat následující minimální požadavky:

 • Být starší 18 let
 • Mít evropský bankovní účet
 • Splňovat předpisy pro prevenci praní špinavých peněz

Pokud chcete investovat se svou společností, můžete tak učinit také na Bondsteru. Jediné, co musíte udělat, abyste si mohli vytvořit účet pro svou firmu, je vybrat při registraci možnost „Právnická osoba“.

Bondster - počet investorů

Jak Bondster funguje

Bondster je platforma pro vzájemné půjčky, která spolupracuje s řadou poskytovatelů půjček. Věřitel požádá o půjčku u poskytovatele půjček a společnost Bondster provede hloubkovou kontrolu, aby prověřila žádost o půjčku podanou věřitelem. Pokud je žádost schválena, je půjčka přijata.

Bondster uvede půjčku na své platformě a investoři, kteří jsou ochotni půjčit peníze dlužníkovi, do ní mohou investovat. Peníze jsou dlužníkovi poskytnuty. Dlužník pak začne na základě smlouvy o půjčce splácet peníze na půjčku. Investor bude získávat pasivní příjem prostřednictvím úrokové sazby 13 % ročně.

Bondster - Jak to funguje?

Jak se zaregistrovat na Bondsteru

Takto můžete investovat do Bondster a získat průměrný roční úrok 13 %.

 • Zaregistrujte se. Prvním krokem k investování do Bondster je vytvoření účtu. Vytvoření účtu je zdarma a je nutné pro to, abyste mohli začít investovat.

Registrace do této české crowdlendingové platformy probíhá standardním způsobem podobně jako u jiných platforem, a to formou úvodního dotazníku a prvního převodu finančních prostředků z bankovního účtu.

 • Založte si účet. Jakmile si jej vytvoříte, přistoupíte k dalšímu kroku, tedy k financování svého účtu. Prostřednictvím bankovního převodu můžete vložit pouhých 5 EUR.
 • Vyberte si způsob investování. Musíte si vybrat způsob investování, a to buď manuální, nebo automatické investování. Použití funkce auto-invest vám ušetří čas a najde vhodné půjčky k investování na základě vašich parametrů.
 • Generování výnosů. Jakmile investujete a aktivujete svou strategii, začnete na platformě vydělávat peníze. Bondster vyplácí v průměru průměrnou roční úrokovou sazbu 13 %.

Jak investovat do Bondster 

Ve společnosti Bondster máme 2 hlavní způsoby investování. V následujících kapitolách popíšeme každý z nich:

 • Manuální investice od pouhých 5 eur za půjčku.
 • Automatické investování prostřednictvím funkce Autoinvest.

Níže se budeme zabývat některými nejdůležitějšími parametry, které definují jednotlivé operace zveřejněné v nástroji Bondster.

Stát 

Ve společnosti Bondster máme pro diverzifikaci k dispozici operace ze 4 různých zemí, a to: Polsko, Česká republika, Rusko a Bulharsko.

Originátor

Bondster má na svém trhu k dispozici nejméně 14 originátorů nebo úvěrových institucí a je v tomto ohledu jednou z nejkomplexnějších crowdlendingových platforem.

Typ půjčky

Pokud bychom měli říci, v čem dále Bondster vyniká, pak je to široký a rozmanitý typ operací, které nám nabízí k investování: na jeho tržišti najdeme od P2P půjček přes P2B půjčky, zemědělské půjčky, půjčky s ručením hypotékou atd. až po celkem 13 různých typů.

Minimální lhůta

Tento parametr se vztahuje k délce trvání úvěru, ale s jistou nuancí: u úvěrů s výstupními dveřmi (ikona c v předchozí části) je minimální doba, po kterou musíme úvěr držet, než jej můžeme opustit.

Také pokud se pod počtem dnů nebo měsíců lhůty objeví číslo (procento), je toto procento sankcí, kterou musíme zaplatit v případě, že od operace předčasně odejdeme.

Úroková sazba

V Bondsteru můžete s Buybackem dosáhnout výnosu až 13,50 %, ačkoli je vždy dobré diverzifikovat a zahrnout do našich portfolií více typů půjček a poskytovatelů.

Filtry

V horní části seznamu půjček budeme mít přístup k filtrům, které nám umožní zobrazit pouze operace, které odpovídají našemu investičnímu stylu nebo tomu, co právě hledáme. V PODROBNÝCH FILTRECH budeme mít navíc k dispozici kompletní seznam parametrů, abychom mohli přesně definovat operace, které hledáme.

Určete částku, kterou chcete investovat

Ve vyskakovacím bočním okně zadáme částku, kterou chceme investovat do vybrané operace, od 5 eur za transakci.

Označte a potvrďte

Posledním krokem bude zaškrtnutí políčka potvrzujícího, že jsme si přečetli související dokumentaci, a stisknutí tlačítka INVESTOVAT … voila! Již jsme investovali do naší první půjčky. Tyto informace se týkaly manuálních investic. Podívejme se nyní podrobněji na autoinvestice.

Bondster Auto-invest

Investováním do Bondsteru můžete přepnout své investice do režimu auto-pilot. Můžete investovat, aniž byste museli ručně vybírat půjčky, do kterých chcete investovat. Funkce automatického investování Bondster umožňuje diverzifikovat portfolio investováním do různých půjček. Ušetří vám také peníze, protože nemusíte neustále hledat půjčky, do kterých byste mohli investovat.

Funkce automatického investování Bondster může být pro nováčky na této platformě trochu matoucí, částečně proto, že nám dává příliš mnoho možností konfigurace, a někdy může dotyk parametru, který není skutečně nutný, způsobit, že Autoinvest NEfunguje tak, jak očekáváme, a že není k dispozici žádný úvěr k investování.

V následujících  krocích si ukážeme, jak jsme ji nakonfigurovali a jaké problémy mohou vzniknout povolením některých volitelných parametrů.

 • Prvním krokem při definování Autoinvestu je zadat systému, kolik “ free“ peněz chceme mít na účtu bez investování po provedení Autoinvestu. V mnoha případech, pokud nechceme investovat „manuálně“ nebo plánujeme peníze krátkodobě vybrat, zde uvedeme „0“.
 • Ve druhém kroku jednoduše pojmenujeme naše samoinvestiční portfolio (můžeme jich mít aktivních několik najednou, takže tento název musí být jedinečný).
 • Třetí krok je velmi důležitý, ale kontrolou těchto informací můžeme zjistit, zda je s naší konfigurací Autoinvestu vše v pořádku: FOUND LOANS jsou půjčky, které zatím odpovídají naší konfiguraci… Pokud v některém okamžiku vidíme, že je „0“, znamená to, že pravděpodobně něco neděláme správně.
 • Procento aktiv je % našich aktiv v Bondsteru, které chceme alokovat do tohoto portfolia Autoinvest (v Bondsteru můžeme mít několik konfigurací Autoinvertu najednou, a tak můžeme například nakonfigurovat dva různé Autoinvesty a říci systému, že chceme, aby každý z nich spravoval 50 % našeho kapitálu … nebo jeden 75 % a druhý 25 %). Pokud si nechceme komplikovat život a budeme používat pouze jeden Autoinvest, zde uvedeme 100 %.
 • Dale určíme částku, kterou je třeba investovat do každé operace, a to od 5 eur za půjčku.
 • Po dokončení konfigurace Autoinvestu je velmi důležité zkontrolovat, zda je AKTIVNÍ a není pozastavený (pokud je Autoinvest pozastavený, bude pozastaven a nebude přijímat nové půjčky do našeho portfolia).
 • Další parametry, které můžeme vidět, jsou STÁT, ORIGINÁTOR a TYP PŮJČKY.
 • V dalším kroku definujeme typ zájmu, který jsme ochotni přijmout. V tomto okamžiku stanovíme minimální hodnotu 10 %.
 • Pokud jde o dobu splatnosti, můžeme určit, pokud chceme – my to neděláme, a to z důvodu větší diverzifikace – minimální a maximální dobu trvání operací, do kterých chceme investovat. Dejte si pozor, abyste neuvedli alespoň „1“, protože všechny úvěry, které trvají dny místo měsíců (kterých je málo), by byly mimo tento Autoinvest. Můžete nastavit maximum a minimum nechat prázdné, aby se do našeho koše dostaly i půjčky s dobou trvání kratší než jeden měsíc.
 • Zajištění a LTV se týkají záruk a ručení, které se často používají u hypotečních úvěrů a jiných typů úvěrů se zárukou. Pokud nevíte, co děláte, a nemáte v tom jasno, buďte velmi opatrní, abyste v těchto polích něco označili, protože pak se všechny úvěry bez záruk (ale s odkupem) nebo nehypoteční úvěry do Autoinvestu neproniknou. V případě pochybností raději nic nedělejte, v dalším kroku si ukážeme, jak definovat pouze úvěry s Buybackem…
 • Dále můžeme určit, že chceme investovat POUZE do úvěrů se zpětným odkupem, a to tak, že zde zaškrtneme ANO (naprostá většina operací v nástroji Bondster má záruku zpětného odkupu, ale nikdy není na škodu se ujistit a tuto možnost zaškrtnout).
 • Poplatek za výběr investice a max. poplatek za výstup se vztahují k úvěrům, které umožňují předčasný výstup (tj. NEblokují kapitál až do ukončení operace), a k pokutě, kterou jsme ochotni zaplatit. Označení či neoznačení něčeho zde závisí na každém z nich, ale pokud vybereme některou z těchto možností, dostupné úvěry se radikálně sníží. Pokud nemáme zcela jasno v tom, že je velmi pravděpodobné, že nám chybí likvidita, je asi nejlepší nechat to bez výběru čehokoli.
 • V položce Stav půjčky považujeme za důležité zvolit pouze POVINNĚ ZAPLACENO, abychom nevstupovali do půjček, které jsou již opožděné.
 • Ve všech parametrech, které následují dále (frekvence splátek, způsob umořování, sankce a datum zařazení na web), je nejlepší nevybírat nic, pokud nehledáme něco velmi specifického. Většinou se jedná o podružné parametry, které však mohou podstatně změnit množství úvěrů dostupných v našem portfoliu Autoinvest.
 • Nakonec dáme tlačítko ULOŽIT a zkontrolujeme, že je ve stavu AKTIVNÍ, takže je připraven pro nás nakupovat úvěry.
Bondster

Cashback bonus Bondster (Promo kód)

Pokud se podíváte na registrační formulář Bondster, uvidíte pole nazvané Bondster Promo kód. Nepotřebujete žádný propagační kód, abyste mohli využít nejlepšího propagačního kódu, který je právě teď k dispozici.

Během prvních 3 měsíců získáte 1 % ze všeho, co investujete, což je nejlepší bonus pro nové uživatele, který v současné době v Bondsteru existuje.

Možná rizika u společnosti Bondster

Riziko nedostatku likvidity

Likvidita je u crowdlendingu vždy faktorem, který je třeba brát v úvahu, vzhledem k tomu, že obvykle je náš kapitál – alespoň částečně – blokován až do konce operace, do které investujeme.

Na platformě Bondster se průměrná doba splatnosti půjček pohybuje od méně než jednoho měsíce do více než jednoho roku, ale obvykle se jedná o platformu s relativně krátkým časovým horizontem ve srovnání s jinými webovými stránkami, s průměrem přibližně 6 měsíců.

Ačkoli nemá sekundární trh, některé operace Bondster (zboží se symbolem výstupních dveří) umožňují předčasný výstup prodejem našich akcií platformě a jiné (označené symbolem vstupenky) nám umožňují získat likviditu v každém okamžiku zaplacením malé pokuty – obvykle 1 % -.

Riziko nesplácení půjček ze strany dlužníků

Jedním z poměrně častých rizik, kterým crowdlending obecně čelí, je nesplácení půjček, do kterých investujeme, ze strany dlužníků.

V rámci boje proti tomuto problému je naprostá většina transakcí, které společnost Bondster zveřejňuje na svém tržišti, opatřena zárukou zpětného odkupu (symbol štítu).

Zpětný odkup se obvykle aktivuje po 30 nebo 60 dnech – v závislosti na původci – a vrací nám investovaný kapitál a úroky splatné v dané operaci.

Riziko úpadku jednoho z originátorů

Ačkoli se jedná o velmi nepravděpodobnou eventualitu, musí každý investor do crowdlendingu počítat přinejmenším s možným úpadkem některého z originátorů nebo úvěrových institucí, které zveřejňují své půjčky v Bondsteru, což by mohlo ovlivnit záruku zpětného odkupu nebo půjčky, které má daný originátor.

Společnost Bondster ve svých často kladených dotazech dává důraz na to, že si vybírá pouze úvěrové emitenty s nejvyšší důvěryhodností, což zaručuje, že pravděpodobnost, že by u některého z těchto Původců došlo k závažné události, je velmi malá. V případě, že dojde k problému, převezme společnost Bondster úvěry Originátora zveřejněné na své platformě a bude spravovat platby investorům.

V každém případě je pro nás jako investory vždy dobrým zvykem diverzifikovat svůj kapitál mezi co nejvíce Originátorů.

Poplatky Bondster:

Bondster nemá na platformě žádné investiční poplatky pokud pracujete v EUR. Pokud však budete operovat v místní měně a konkrétně v české koruně, zaplatíte určitý poplatek.Zde je přehled poplatků z webových stránek společnosti Bondster:

Bondster - Poplatky

Originátoři  Bondster Crowfunding

Bondster je velmi kompletní marketplace pro půjčky, které má již více než tucet poskytovatelů úvěrů, mezi nimiž jsou:

ACEMA

ACEMA Credit Czech je jednou z nejvýznamnějších úvěrových institucí v České republice, která funguje od roku 2000 a od roku 2018 je plně regulována Českou centrální bankou.

BANKOMETR

Bankometr je český subjekt, který se specializuje na dlouhodobé podnikatelské úvěry, vznikl v roce 2013 a svou činnost obvykle zajišťuje nemovitostmi apod.

KVIKU

Kviku je registrovaná ochranná značka mateřské společnosti AirLoans LLC, což je ruský poskytovatel úvěrů, který vznikl v roce 2013 a v posledních letech zaznamenal rychlý růst se zaměřením na spotřebitelské úvěry v Rusku, Kazachstánu a Španělsku.

YARIS

Yaris sro je úvěrová instituce v České republice s téměř dvacetiletou zkušeností v oblasti úvěrů (založena v roce 1999), která se specializuje na zajištěné úvěry.

Čtěte také: Wonderinterest – recenze brokera 2022

Jak přidat prostředky na účet Bondster

Na Bondsteru můžeme provádět vklady v eurech i v českých korunách bankovním převodem na příslušný účet, který nám sdělí Komerční banka, as (česká online banka, se kterou tato platforma spolupracuje).

Důležité je uvést v převodu pojem nebo účel platby uvedený platformou, aby byly prostředky bez prodlení přiděleny na náš účet. Obvykle do jednoho až dvou pracovních dnů se nám zůstatek projeví na našem účtu investora.

Výběry hotovosti v systému Bondster

Bondster umožňuje kdykoli vybrat disponibilní zůstatek na našem účtu, a to od jednoho eurocentu a bez jakýchkoli nákladů pro nás. Obvykle je příkaz zpracován velmi rychle a do jednoho až dvou pracovních dnů máme peníze zpět na svém bankovním účtu.

Bondster – Kontaktní informace a zákaznický servis

Společnost Bondster sídlí v Praze (Česká republika) a nabízí kontaktní telefonní číslo (+420283061555) a e-mail (info@bondster.com).

Podle našich zkušeností jsou všechny dotazy a incidenty vyřizovány rychle a efektivně, což představuje velmi dobrou úroveň zákaznického servisu.

Webové rozhraní Bondster

Bondster má moderní, přívětivý a snadno ovladatelný web, na kterém jsou informace prezentovány přehledně a důležité akce lze snadno vyhledat a provést. Web je přeložen do 3 jazyků, a to do češtiny, angličtiny a němčiny. 

K nalezení potřebných informací nemusíte provádět rozsáhlé rešerše. Velkou výhodou je, že v sekci Blog najdete mnoho užitečných informací, které jsou často aktualizovány.

Provedeme-li studii o tom, kolik kliknutí je třeba k provedení některých nejzákladnějších akcí v platformě, získáme následující výsledky:

★★★★ 3 kliknutí pro investici do jedné z půjček.

★★ 2 kliknutí pro zjištění stavu jednoho z projektů, do kterého jsme investovali.

★★★ 3 kliknutí pro výběr peněz.

Mimochodem, Bondster má aktivní účty na sociálních sítích.

Závěr naší Bondster recenze

Bondster je dobrá P2P platforma s dobrými výsledky. A na trhu, kde se většina platforem rodí v Pobaltí, umožňuje Bondster diverzifikovat část vašeho P2P investičního portfolia do České republiky. 

Zatímco výnos není příliš vysoký, pokud investujete v českých korunách, předpokládaný výnos je na stejné úrovni jako u jiných platforem, pokud investujete do půjček v eurech.

Bondster má vysokou úroveň serióznosti, pokud jde o výběr poskytovatelů půjček. Všichni poskytovatelé půjček jsou pečlivě vybíráni a monitorováni, jak již bylo uvedeno v této Bondster recenzi. 

Pokud jde o funkci automatického investování, máte skutečně několik opravdu skvělých možností, kterými se Bondster odlišuje od většiny ostatních.

Na Bondster lze snadno provádět vklady i výběry.

Ještě několik užitečných informací

Abychom vám usnadnili rozhodování o Bondsteru, pokusili jsme se popsat hlavní výhody pro investory. Začněme tedy:

 • Největší výhodou je rozhodně vysoká návratnost půjček. Tyto půjčky jsou navíc buď zajištěny (nemovitostí nebo movitým majetkem), nebo jsou nabízeny se zárukou zpětného odkupu (v případě, že dlužník půjčku nesplatí, musí ji poskytovatel od investora odkoupit), což eliminuje riziko pro investory. Představte si, že vaše peníze leží na bankovním účtu a vy každý den reálně přicházíte o peníze, protože míra inflace je vyšší než nominální úroková sazba vašich bankovních vkladů. Na Bondsteru mohou investoři vydělat v průměru více než 13 % na investicích v eurech. Znáte banku, která by vám mohla nabídnout takový výnos?
 • Společnost Bondster nabízí také půjčky s jedinečnými vlastnostmi, jako je výstup z investice nebo záruka likvidity. To je oblíbené zejména u investorů, kteří se více vyhýbají riziku a dávají přednost likvidnějším investicím. Exit z investice znamená, že investor může za předem stanovený poplatek získat zpět nesplacenou jistinu v předem stanovených časových okamžicích po realizaci investice (po týdnu, měsíci, půl roce atd.). Záruka likvidity umožňuje investorům vybrat investovanou částku (nesplacenou jistinu) kdykoli za předem stanovený poplatek.
 • Poskytovatelé, se kterými společnost Bondster spolupracuje, jsou vždy buď dobře zavedené společnosti na místních trzích s velmi dobrou historií, nebo mladší společnosti, ale s obrovským potenciálem a zkušenými lidmi se silným odborným zázemím ve vedení.

Výhody Bondsteru – silné stránky

 • Výnosy z úvěrů se zárukou zpětného odkupu až 13,5 %.
 • Široká diverzifikace s více než desítkou původců, z nichž si můžete vybrat.
 • Minimální investice již od 5 eur na operaci, což je méně než u většiny crowdlendingových platforem.
 • S jistotou můžeme říci, že investoři mají s Bondsterem dobré zkušenosti.

Nevýhody:

 • Bondster nabízí širokou škálu půjček, ale zaměřuje se na osobní půjčky.
 • Investice v Kč se v porovnání s tím nevyplatí

Recenze je dostupná i v cizích jazycích na partnerských webech:

Anglicky – Bondster platform review

Slovensky – Recenzie platformy Bondster

Naše hodnocení

Naše hodnocení

1 komentář

Comments are closed.